Anmälan om kompostering eller annan bortskaffning av avfall på fastighet

LÄS MER

Här kan du anmäla  kompostering eller annan bortskaffning av avfall på fastighet.

Frågor om e-tjänsten

Östersunds kommun
kundcenter@ostersund.se
063-14 30 00