Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

LÄS MER

Arvodesbestämmelser och ersättning till förtroendevalda i Östersunds kommun