Omprövning av förvaltarskap

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här lämnar du som förvaltare den årliga omprövningen av förvaltarskapet.

Förutsättningar

Ett förvaltarskap är en omfattande tvångsåtgärd som innebär en stor inskränkning för individen och skall inte fortsätta om inte förutsättningarna för anordnande av förvaltarskap är uppfyllda.

En viktig princip för förvaltarskapet är att huvudmannen inte ska fråntas sina beslutsmöjligheter i större utsträckning än som är befogat. Huvudmannens hälsotillstånd kan ha förbättrats eller försämrats. Riskfaktorer som funnits tidigare kan ha försvunnit, etcetera.

 

Överförmyndaren ska årligen granska samtliga förvaltarskap för att pröva om behov av fortsatt förvaltarskap finns eller om det finns skäl att ansöka om upphörande. Det kan också vara så att förvaltarskapet behöver förändras eller att det kan ersättas med ett godmanskap.

 

Det ska framgå  att er bedömning är gjord utifrån huvudmannens situation detta år.

Vad händer när du har skickat in ärendet?

Dina svar kommer att vara en del i överförmyndarnämndens utredning om förvaltarskapet bör fortsätta eller om det bör upphöra eller förändras. Om överförmyndarnämndens bedömning är att förvaltarskapet ska upphöra eller förändras kommer du att bli kontaktad av din handläggare. Om vi inte kontaktar dig innebär det att vi gjort bedömningen att förvaltarskapet ska fortsätta i sin nuvarande form.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa