Faktura för VA, sopor och slamtömning - beställ kopia

LÄS MER

Här kan du beställa en kopia på, eller uppgifter från senaste fakturan för vatten och avlopp (VA), sopor och slamtömning från Östersunds kommun.

Vad händer när du skickat in ärendet?

Vi tar emot din beställning och hanterar den senast dagen efter. Vi skickar uppgifterna alternativt ringer till dig enligt ditt önskemål.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • kontaktuppgifter
  • kundnummer (står på fakturan)
  • hur du vill ha fakturan (uppläst i telefon, kopia skickad via e-post eller i brevlådan)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa