Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här gör du en riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.

 

Förutsättningar

 

Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 8 deltagare.

 

Östersunds kommun har beslutat att alla ansvariga arrangörer (för evenemang och arrangemang) som sker i/på kommunens lokaler och ytor ska göra en riskbedömning innan de genomför arrangemanget. I en riskbedömning identifierar arrangören olika risker för att sedan vidta lämpliga åtgärder för att minska risken för smittspridning. Riskbedömningen är också ett verktyg för att kommunen ska kunna bedöma om arrangören följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.

 

Om arrangören ska ordna en tävling/match är publik tillåtet så länge publiken är separerade från utövarna. Publiken får då inte överstiga 8 personer. Vid motionslopp får publik och tävlande inte överstiga 8 personer totalt.

 

För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller andra deltagare som har samhällsviktiga tjänster ska arrangören vara särskilt försiktig. Arrangören är ytterst ansvarig för att arrangemanget följer myndigheternas råd och riktlinjer.

 

Innan ni arrangerar ett evenemang i/på kommunens lokaler eller ytor kräver kommunen att ni gör en riskbedömning och följer de råd som Folkhälsomyndigheten ger.

 

Det är viktigt att:

  • bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna
  • det finns goda möjligheter att tvätta händerna
  • trängsel mellan människor undviks.

Det räcker med att varje, till exempel, idrottslag gör en riskbedömning som gäller för samtliga matcher kommande säsong så länge det är samma restriktioner som gäller som när de skickade in riskbedömningen samt att de vidtar de åtgärder som behövs vid varje match. Vid nya restriktioner behöver varje lag göra en ny riskbedömning, blir det aktuellt kommer kommunen skicka ut ett nytt mejl via kommunens föreningsregister.  

 

Arrangören ska också beakta förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 8 personer.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd för matcher och tävlingar för barn- och ungdomar.

 

Läs mer:

Ta del av Folkhälsomyndighetens råd för idrotts- och träningsarrangemang och de senaste riktlinjerna

Folkhälsomyndighetens information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid -19
Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer
Folkhälsomyndighetens guide för riskbedömningsverktyget

 

Samtliga föreningar/arrangörer ska genomföra och skicka in en riskbedömning för godkännande till kultur- och fritidsförvaltningen, senast klockan 12.00 tre dagar innan sammankomsten. Om arrangemanget genomförs under helgdagar ska riskbedömningen vara inskickad senast tre dagar innan helgdag.

 

Beslut från Kultur- och fritidsförvaltningen krävs innan bokning av arrangemangsyta kan godkännas.

 

 

Vad händer när du har skickat in ditt ärende

Föreningsservice återkopplar inom 3 arbetsdagar.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kontaktuppgifter till ansvarig arrangör/bokningsansvarig
  • Handlingsplaner med riskreducerande åtgärder

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa