Projekt för och tillsammans med barn och unga - ansökan om bidrag

LÄS MER

Här kan ni som är förening  söka pengar till projekt för och tillsammans med  barn och unga.

Bidragets syfte är att stödja projekt som ger unga människor möjlighet att vara delaktiga i verksamheten. Barn och unga ska få ha makt och inflytande över sin fritidsaktivitet. Föreningen som driver projektet lyssnar till ungas önskemål och ser till att dessa blir verklighet. Projekt som bidrar till integration prioriteras. Kultur-och fritidsnämnden vill uppmuntra föreningar att samarbeta med varandra så att olika genrer möts. Det är en fördel om projektet drivs av två eller flera föreningar tillsammans, men inget krav.

2021 ser vi gärna att föreningar använder sig av innovativa lösningar för att kunna genomföra projekt tillsammans under pågående pandemi.

 

Blev din förening beviljat bidrag för 2020 års aktiviteter så är det viktigt att ni redovisar årets pengar innan ni söker nya för 2021. Redovisning gör du via e-tjänsten  

Projekt för och tillsammans med barn och unga -redovisning

Förutsättningar

Det är endast föreningar som kan söka dessa projektpengar. Flera föreningar/organisationer kan med fördel samarbeta i ett och samma projekt. 

För att kunna söka pengar ska föreningen: 

  • vara verksam inom Östersunds kommun. 
  • planera och genomföra verksamheten eller projektet tillsammans med unga människor. 
  • genomföra projektet under år 2021.
  • ha lämnat in ansökan senast 31 oktober 2020.

Alla föreningar som får bidraget måste lämna in en rapport senast 31 december 2021. Rapporten ska visa hur pengarna använts och vad föreningen fått för erfarenheter av projektet.

Vad händer när du skickat in ärendet?

Er ansökan bereds av Kultur- och fritidsnämndens grupp för föreningsbidrag och Kultur- och fritidsnämden beslutar om fördelningen den 9 december 2020.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • föreningens bank- eller postgironummer
  • adressuppgifter
  • kontaktuppgifter
  • projektbeskrivning
  • ekonomisk kalkyl

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa