Mottagningskvittens för delegationsbeslut från Miljö och hälsa / Miljö- och samhällsnämnden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här tjänsten använder du för att bekräfta att du tagit emot ett delegationsbeslut du fått av Miljö och hälsa / Miljö- och samhällsnämnden.

 

Du behöver ärendets diarienummer och e-legitimation för att kunna genomföra bekräftelsen.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa