God man/förvaltare/förmyndare - Intresseanmälan

LÄS MER

Här kan du som inte redan är tilltänkt till ett specifikt uppdrag, anmäla intresse om att bli god man, förvaltare eller förmyndare.

 

Förutsättningar

Här kan du anmäla ditt intresse för att bli:

Du kommer att få en förfrågan från Överförmyndarnämnden inför varje enskilt uppdrag som god man/förvaltare/förmyndare.

Överförmyndarnämnden kommer att kontrollera om du har skulder hos Kronofogdemyndigheten samt om du finns i belastningsregistret.

Observera! Intresseanmälan ska endast lämnas då du inte redan är tilltänkt till ett specifikt uppdrag eller tänker ansöka om god man till någon person. I de fallen ska du fylla i en ansökan eller lämna ett åtagande.

 

Vad händer sen

Du kommer att få en inbjudan till en kortare information där vi går igenom grunderna i att vara god man/förvaltare/förmyndare och där du får tillfälle att ställa frågor. Vi skickar inbjudan till dig när vi fått in tillräckligt många intresseanmälningar.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Dina kontaktuppgifter inklusive e-postadress och personnummer
  • En beskrivning av dig själv
  • Information om andra uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare
  • Personligt brev (frivilligt)
  • Dina språkkunskaper
  • Telefonnummer till två tillfrågade referenspersoner som kan intyga att du är lämplig att ta på dig uppdrag som god man

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa