Bidrag för investering i anläggning eller utrustning

LÄS MER

Här kan din förening söka bidrag för investering i anläggning eller utrustning.

 

Obs! Har din förening fått bidrag för 2020? Då måste du först lämna in en redovisning av hur din förening använt bidraget under 2020. Först därefter kan vi handlägga din ansökan för 2021.

Redovisning gör du via e-tjänsten "Investering och utrustning - redovisning"

Förutsättningar

Bidragets syfte ska vara investering i anläggning eller i utrustning.

 • Bidraget ska inte användas till löpande underhållsåtgärder.
 • Föreningen ska redovisa organiserad barn- och ungdomsverksamhet (så kallat Lokalt aktivitetsstöd som redovisas till Kultur- och fritidsförvaltningen).
 • Ni behöver inte vara en driftsbidragsberättigad förening för att söka.
 • Bidraget avser föreningsägda och hyrda anläggningar.
 • Bidraget får inte användas till fasta investeringar i hyrda anläggningar.
 • Bidrag kan inte sökas för redan genomförda investeringar. Bidrag kan alltså inte sökas i efterskott. 
 • Bidrag som används till investeringar som främjar jämställdhet och tillgänglighet prioriteras.
 • Tidigare års bidrag ska återredovisas innan handläggning av den nya ansökan påbörjas och nytt bidrag kan beviljas.

Ansök senast 9 februari.

Vad händer när du skickat in ärendet?

Kultur och Fritidsförvaltningen tar emot ansökan och hanterar denna enligt norm. Besked om vilka föreningar som blir beviljade bidrag ges i mitten på april 2021.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • föreningens kontaktuppgifter
 • föreningens kontonummer
 • uppgiftslämnarens kontaktuppgifter
 • bidragsändamål samt sökt belopp
 • uppge ev. fler finansiärer för ändamålet (t.ex. om bidrag har sökts från andra ställen och/eller andra aktörer går in och finansierar för den sökta investeringen/utrustningen)

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa