Tomtkö - anmälan

LÄS MER

Här kan du som privatperson ställa dig i kö för att reservera eller köpa någon av de småhustomter som kommunen tar fram och säljer. Genom att ställa dig i tomtkön har du "förtur" till tomterna innan vi erbjuder dem till allmänheten. Tomterna är avsedda för bostadshus och att du ska bo där permanent.

 

Förutsättningar

  • För att ställa dig i tomtkön ska du har fyllt 18 år.

  • Du ska ha betalt tomtköavgiften på 200 kronor per år. Du får din köplats från och med det datum du betalt in avgiften.

  • Endast en person per hushåll får registrera sig i tomtkön. Däremot kan din partner stå som medsökande.

  • Din köplats är personlig och kan inte överlåtas. Köplatsen kan dock överlåtas till medsökande vid separation eller dödsfall.

  • Det är ditt ansvar att se till att kommunen har aktuella kontaktuppgifter till dig.

Mer information om vad som händer när du står i tomtkön samt när du blivit erbjuden en tomt hittar du på www.ostersund.se/smahustomter 

Vad händer när du skickat in ärendet?

Ansvariga tjänstepersoner inom Östersunds kommun tar emot din ansökan. Vi skickar därefter information om tomtköregler och hur du betalar in tomtköavgiften till din e-postadress. När du betalt in avgiften placeras du i tomtkön.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • namn
  • adress
  • hemtelefonnummer
  • namn på eventuell medsökande
  • e-postadress

Fråga om inloggning

Om du väljer att logga in hämtas vissa uppgifter automatiskt från exempelvis Skatteverket. Om du loggar in sparas också ditt ärende under "Mina sidor". Där återfinner du även dina övriga ärenden tillsammans med registrerade personuppgifter och eventuella köplatser eller bokningar som du gjort.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa