Faderskap/föräldraskap

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan ni lämna uppgifter och boka tid för att bekräfta faderskap/föräldraskap. 

Förutsättningar

När en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det gäller också när två kvinnor får barn tillsammans.

Om föräldrarna bor tillsammans och är överens om att barnet är deras gemensamma bokar föräldrarna ett besök på Kundcenter för att skriva under en bekräftelse.

 

Det är först efter att faderskapsbekräftelsen/föräldraskapsbekräftelsen är undertecknad som barnets juridiska rättigheter, till exempel arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn, börjar gälla.

I samband med bekräftelsen kan föräldrarna även skriva dokument om gemensam vårdnad.

 

Om ni inte bor tillsammans eller om det är oklart vem som är barnets far krävs mer omfattande uppgifter och information innan man kan fastställa faderskapet. Kontakta då Kundcenter på telefonnummer 063-14 30 00 eller fyll i denna e-tjänst med era uppgifter, så blir ni kontaktad av en socialsekreterare.

 

Vad händer när du har skickat in ärendet?

När ärendet kommit in kommer handläggare på kundcenter att förbereda blanketter och finnas på plats för det bokade mötet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • personuppgifter till modern och den andra föräldern
  • kontaktuppgifter till modern och den andra föräldern
  • barnets personnummer
  • barnets födelsevikt
  • var barnet föddes

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa