Dispens från skolskjutsregler

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan ni som vårdnadshavare till elev i förskoleklass eller grundskola ansöka om dispens från skolskjutsreglerna.

Förutsättningar

Orsaker

Kommunen kan ge dispens från skolskjutsreglerna om:

 • det finns särskilda trafikförhållanden att ta hänsyn till
 • eleven bor växelvis på två adresser inom kommunen
 • eleven valt en annan skola
 • det finns andra orsaker att ta hänsyn till, exempelvis funktionshinder. Vid funktionshinder ska ni också bifoga läkarutlåtande.

Avstånd

Avståndet är den sträcka som eleven har mellan hemmet och skolan eller hemmet och påstigningsplats för buss eller taxi. Det kan innebära att eleven behöver passera Länstrafikens hållplats för att ta sig till Stadsbussarnas hållplats.

Det är den närmsta sträckan som kommer att mätas, vilket innebär att även gång- och cykelvägar kan räknas in.

För att kommunen ska kunna bevilja ersättning ska avståndet vara minst:

 • 2 kilometer för elev som går i förskoleklass - årskurs 3
 • 3 kilometer för elev som går i årskurs 4-6
 • 4 kilometer för elev som går i årskurs 7-9

Vid delad vårdnad

Vid delad vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under ansökan.

Vad händer när ni har skickat in ärendet

Ni får normalt sett återkoppling på er ansökan inom 3 veckor.  Vid ny ansökan för kommande läsår är handläggningstiderna längre. Sista datum för ansökan, för att garanteras beslut före skolstart, publiceras på sidan Skolskjuts och ungdomskort.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • Orsak och motivering till dispens
 • Elevens personuppgifter
 • Elevens skola och klass
 • Vårdnadshavarnas personuppgifter
 • Elevens schema som bifogad fil
 • Beskrivning av elevens schema
 • Beskrivning av elevens skolväg
 • Eventuellt läkarutlåtande
 • Vistelsetiden hos respektive vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa