Faktura för VA, sopor och slamtömning - beställ autogiro

LÄS MER

Här kan du beställa en blankett där du ger ditt medgivande till autogiro för dina fakturor för vatten och avlopp (VA), sopor och slamtömning från Östersunds kommun.

Frågor om e-tjänsten

Östersunds kommun
kundcenter@ostersund.se
063 - 14 30 00