Beställ karta

LÄS MER

Här kan du beställa nybyggnadskartor för din fastighet samt kartutdrag för enkla byggärenden.

Frågor om e-tjänsten

Östersunds kommun
kundcenter@ostersund.se
063-14 30 00