Tomtkö till småhustomter

LÄS MER

Här kan du privatperson ställa dig i kö för att reservera eller köpa någon av de småhustomter som kommunen tar fram och säljer. Genom att ställa sig i tomtkön har du "förtur" till tomterna innan vi erbjuder dem till allmänheten. Tomterna är avsedda för bostadshus och att du ska bo där permanent.

Frågor om e-tjänsten

Östersunds kommun
kundcenter@ostersund.se
063-14 30 00