Faktura för VA, sopor och slamtömning - beställ kopia

LÄS MER

Här kan du beställa en kopia på, eller uppgifter från senaste fakturan för vatten och avlopp (VA), sopor och slamtömning från Östersunds kommun.

Frågor om e-tjänsten

Östersunds kommun
kundcenter@ostersund.se
063143000