Begäran om registerutdrag

LÄS MER

Här kan du begära ett registrerutdrag från Östersunds kommun för att få bekräftelse på huruvida dina personuppgifter behandlas av Östersunds kommun.

Frågor om e-tjänsten

Östersunds kommun
kundcenter@ostersund.se
063-14 30 00