Stöd i hemmet

LÄS MER

Här kan du ansöka om stöd för äldre och funktionsnedsatta enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen (SoL). Det kan handla om exempelvis boendestöd, dagverksamhet för dementa, hjälp i hemmet, ledsagarservice, matdistribution eller trygghetslarm.

Frågor om e-tjänsten

Östersunds kommun
kundcenter@ostersund.se
063-14 30 00