Förenings- och organisationsbidrag från Socialförvaltningen

LÄS MER

Här kan föreningar och organisationer som tillhör Socialnämndens verksamhetsområde, det vill säga socialtjänst inom individ- och familjeomsorg ansöka om bidrag.

Frågor om e-tjänsten

Östersunds kommun
kundcenter@ostersund.se
063-14 30 00