Felanmäl skador och fel på gator och vägar

LÄS MER

Här kan du felanmäla skador och fel på skyltar, trafikljus, sandning eller annat fel på kommunens vägar och gångbanor.

Frågor om e-tjänsten

Östersunds kommun
kundcenter@ostersund.se
063-14 30 00