Återredovisning av extraordinärt bidrag till föreningar för pensionärer/personer med funktionsnedsättning

LÄS MER

Här kan ni som pensionärsförening eller förening för personer med funktionsnedsättning återredovisa ett extraordinärt bidrag som ni har fått från Vård- och omsorgsnämnden.

Frågor om e-tjänsten

Östersunds kommun
kundcenter@ostersund.se
063-14 30 00