Lotteritillstånd - anmälan om start

LÄS MER

Här kan din förening anmäla start av lotteri inför varje nytt lotteri som anordnas under den treårsperiod som lotteritillståndet gäller.