Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Allmänna e-tjänster (12)

  Barn och utbildning (37)

  • ABC-kurs

   Här kan du anmäla dig till en ABC-kurs. ABC-kurserna vänder sig till dig som har barn 3-12 år och som vill utvecklas i ditt föräldraskap och består av fyra träffar kring varsitt tema.

   Här kan du anmäla dig till en ABC-kurs. ABC-kurserna vänder sig till dig som har barn 3-12 år och som vill utvecklas i ditt föräldraskap och består av fyra träffar kring varsitt tema.

  • Anmäl behov av lunch under påsklovet

   Här kan du anmäla behov av lunch på påsklovet för grundskoleelever.

    

   Här kan du anmäla behov av lunch på påsklovet för grundskoleelever.

    

  • Ansök om skolskjuts läsår 23/24 (ålder 6 - 15 år)

   Ansök om skolskjuts till ditt barn som går i förskoleklass och grundskola (ålder 6 - 15 år) 

   Ansök om skolskjuts till ditt barn som går i förskoleklass och grundskola (ålder 6 - 15 år) 

  • Barnomsorg på obekväm arbetstid

   Här kan du ladda ner blanketten för att ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid. 

   Här kan du ladda ner blanketten för att ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid. 

  • Beställ betygskopia vuxenutbildningen

   Här kan du beställa betygskopior på betyg från den kommunala vuxenutbildningen Lärcentrum i Östersund.

   Här kan du beställa betygskopior på betyg från den kommunala vuxenutbildningen Lärcentrum i Östersund.

  • Beställ klasslistor

   Här kan du beställa klasslistor som finns förvarade på kommunarkivet.

   Här kan du beställa klasslistor som finns förvarade på kommunarkivet.

  • Beställ konto inför ansökan om plats i förskola, grundskola eller fritidshem

   Här beställer du konto inför ansökan om förskoleplats, grundskoleplats eller fritidshemsplats.

   Här beställer du konto inför ansökan om förskoleplats, grundskoleplats eller fritidshemsplats.

  • Boka tid för tentamen på Lärcentrum

   Här kan du som studerar boka tid för tentamen på Lärcentrum.

   Här kan du som studerar boka tid för tentamen på Lärcentrum.

  • Delad barnomsorgsplats

   Här kan du ladda ner blanketten för att anmäla delad barnomsorgsplats (vid gemensam vårdnad).

   Här kan du ladda ner blanketten för att anmäla delad barnomsorgsplats (vid gemensam vårdnad).

  • Elevdokumentation (IST Lärande)

   Här får du som vårdnadshavare tillgång till de bedömda uppgifter, omdömen, extra anpassningar och åtgärdsprogram som ditt barns lärare valt att dela. Här kan du också förbereda dig inför och kommentera utvecklingssamtal.

   Här får du som vårdnadshavare tillgång till de bedömda uppgifter, omdömen, extra anpassningar och åtgärdsprogram som ditt barns lärare valt att dela. Här kan du också förbereda dig inför och kommentera utvecklingssamtal.

  • Elevhälsosamtal

   Samtyckesblankett för lagring och uttag av data i samband med elevhälsosamtalet.

   Samtyckesblankett för lagring och uttag av data i samband med elevhälsosamtalet.

  • Förskole- eller fritidshemsplats vid flytt till annan kommun

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om att erhålla eller behålla förskole- eller fritidshemsplats vid flytt till annan kommun.

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om att erhålla eller behålla förskole- eller fritidshemsplats vid flytt till annan kommun.

  • Förskoleplats, grundskoleplats och fritidshemsplats

   Här kan du ansöka om plats i förskola, fritidshem, grundskola och förskoleklass. Du kan också ansöka om byte av skola, ändra inkomst, säga upp din plats, överse dina placeringar och följa dina aktuella ärenden. Här gör du också ditt val till förskoleklass och högre årskurser.

   Här kan du ansöka om plats i förskola, fritidshem, grundskola och förskoleklass. Du kan också ansöka om byte av skola, ändra inkomst, säga upp din plats, överse dina placeringar och följa dina aktuella ärenden. Här gör du också ditt val till förskoleklass och högre årskurser.

  • Grundsärskoleplats - ansökan vid inflyttning

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om plats i grundsärskola vid inflyttning till Östersunds kommun.

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om plats i grundsärskola vid inflyttning till Östersunds kommun.

  • Grundsärskoleplats - ansökan vid utflyttning

   Här kan du ladda ner blankett för anmälan om utflyttning från grundsärskolan.

   Här kan du ladda ner blankett för anmälan om utflyttning från grundsärskolan.

  • Gymnasieansökan

   Här kan du göra gymnasieansökan.

   Här kan du göra gymnasieansökan.

  • Gå skola i Östersunds kommun men folkbokförd i annan kommun

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om att gå i grundskola eller grundsärskola i Östersunds kommun samtidigt som ni bor i annan kommun.

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om att gå i grundskola eller grundsärskola i Östersunds kommun samtidigt som ni bor i annan kommun.

  • Klagomål och synpunkter gällande förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg

   Här kan du lämna klagomål eller synpunkter på förskolans, grundskolans, anpassad grundskola, fritids samt pedagogisk omsorgs verksamheter.

   Här kan du lämna klagomål eller synpunkter på förskolans, grundskolans, anpassad grundskola, fritids samt pedagogisk omsorgs verksamheter.

  • Kontakt med vårdnadshavare som har gemensam vårdnad

   Här hittar du blankett där vårdnadshavare uppger adresser och utskicksönskemål för information från förskola, grundskola och grundsärskola.

   Här hittar du blankett där vårdnadshavare uppger adresser och utskicksönskemål för information från förskola, grundskola och grundsärskola.

  • Kulturskolan - ansökan

   Här kan du göra ansökan till Östersunds Kulturskola.

   Här kan du göra ansökan till Östersunds Kulturskola.

  • Kulturskolan - avanmälan och Mina sidor

   Kulturskolan - avanmälan och Mina sidor.

   Kulturskolan - avanmälan och Mina sidor.

  • Ledighetsansökan för elev

   Här kan du ladda ner blankett för att ansökan om ledigt för elev.

   Här kan du ladda ner blankett för att ansökan om ledigt för elev.

  • Modersmålsstöd - ansökan

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om modersmålsstöd i förskolan. Gäller enbart de nationella minoritetsspråken:  finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om modersmålsstöd i förskolan. Gäller enbart de nationella minoritetsspråken:  finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

  • Modersmålsstöd - uppsägning

   Här kan du ladda ner blankett för att säga upp modersmålsstöd i förskolan.

   Här kan du ladda ner blankett för att säga upp modersmålsstöd i förskolan.

  • Modersmålsundervisning - ansökan

   Här kan du ansöka om modersmålsundervisning i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

   Här kan du ansöka om modersmålsundervisning i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

  • Modersmålsundervisning - uppsägning

   Här kan du säga upp modersmålsundervisning i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola.

    

   Här kan du säga upp modersmålsundervisning i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola.

    

  • Samiskt språkstipendium

   Här kan du som studerar samiska och är gymnasieelev eller anställd av Östersunds kommun söka språkmotiveringsstipendium. Stipendiet är tänkt som motivation i dina samiska studier. 

   Här kan du som studerar samiska och är gymnasieelev eller anställd av Östersunds kommun söka språkmotiveringsstipendium. Stipendiet är tänkt som motivation i dina samiska studier. 

  • Skolhälsovårdsjournaler - beställning

   Här kan du beställa skolhälsovårdsjournaler för elever i Östersunds kommun

   Här kan du beställa skolhälsovårdsjournaler för elever i Östersunds kommun

  • Skolmatsedel

   Här kan du se skolmatsedel för grundskola och förskoleklass.

   Här kan du se skolmatsedel för grundskola och förskoleklass.

  • Skolskjuts - ansökan om nytt ungdomskort (ersättningskort)

   Här kan du beställa nytt ungdomskort om du har tappat bort ditt eller om det inte fungerar.

   Här kan du beställa nytt ungdomskort om du har tappat bort ditt eller om det inte fungerar.

  • Specialkost laktosreducerad

   Här kan du ladda ner blankett för beställning av laktosreducerad specialkost.

   Här kan du ladda ner blankett för beställning av laktosreducerad specialkost.

  • Specialkost på förskola och skola

   Här kan du som vårdnadshavare beställa specialkost till ditt barn.

   Här kan du som vårdnadshavare beställa specialkost till ditt barn.

  • Vuxenutbildning - ansökan

   Här kan du ansöka om vuxenutbildning.

   Här kan du ansöka om vuxenutbildning.

  • Återbetalning av barnomsorgsavgift - lämna bankkonto

   Här kan du lämna uppgifter om bankkonto för återbetalning av barnomsorgsavgift från Östersunds kommun.

   Här kan du lämna uppgifter om bankkonto för återbetalning av barnomsorgsavgift från Östersunds kommun.

  Bygga, bo och miljö (65)

  • Ajourhållning av lägenhetsnummer för flerfamiljshus

   Ajourhållning av lägenhetsnummer för flerfamiljshus.

   Ajourhållning av lägenhetsnummer för flerfamiljshus.

  • Ajourhållning av lägenhetsnummer för småhus och fritidsboende

   Ajourhållning av lägenhetsnummer för småhus och fritidsboende.

   Ajourhållning av lägenhetsnummer för småhus och fritidsboende.

  • Anmälan om fullständig sortering av förpackningar

   Här kan du som fastighetsägare till flerbostadshus anmäla att du erbjuder fullständig sortering av förpackningar för återvinning.

   Här kan du som fastighetsägare till flerbostadshus anmäla att du erbjuder fullständig sortering av förpackningar för återvinning.

  • Anmälan till tomtkö

   Här kan du som privatperson ställa dig i kö för att reservera eller köpa någon av de småhustomter som kommunen tar fram och säljer. Genom att ställa dig i tomtkön har du "förtur" till tomterna innan vi erbjuder dem till allmänheten. Tomterna är avsedda för bostadshus och att du ska bo där permanent.

   Här kan du som privatperson ställa dig i kö för att reservera eller köpa någon av de småhustomter som kommunen tar fram och säljer. Genom att ställa dig i tomtkön har du "förtur" till tomterna innan vi erbjuder dem till allmänheten. Tomterna är avsedda för bostadshus och att du ska bo där permanent.

  • Anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät

   Här kan du som fastighetsägare ansöka om anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

   Här kan du som fastighetsägare ansöka om anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

  • Ansökan om tillstånd för upplag av timmer, flis, spån, bark eller liknande samt Anmälan om avverkning inom vattenskyddsområde

   Tjänsten används för ansökan om tillstånd för upplag av timmer, flis, spån, bark eller liknande och Anmälan om avverkning inom vattenskyddsområde.

   Tjänsten används för ansökan om tillstånd för upplag av timmer, flis, spån, bark eller liknande och Anmälan om avverkning inom vattenskyddsområde.

  • Avbokning av slamtömning eller beställning av extra eller akut slamtömning

   Här kan du beställa extra eller akut tömning av slambrunnen eller avboka en ordinarie tömning.

   Här kan du beställa extra eller akut tömning av slambrunnen eller avboka en ordinarie tömning.

  • Beställning av byggvatten

   Här kan du beställa byggvatten.

   Här kan du beställa byggvatten.

  • Beställning av kartor, geodata och mätningstjänster

   Här kan du som privatperson, företagare eller ombud för förening beställa nybyggnadskartor för din fastighet samt kartutdrag för enkla byggärenden till ditt ärende för lov, anmälan om attefallsåtgärd, förhandsbesked samt strandskyddsdispens.

   Du kan även beställa mätningstjänster som husutstakning, lägeskontroll och gränsutvisning.

   Det är även här du som arbetar inom Östersunds kommun beställer interna mät och geodatauppdrag.

   Här kan du som privatperson, företagare eller ombud för förening beställa nybyggnadskartor för din fastighet samt kartutdrag för enkla byggärenden till ditt ärende för lov, anmälan om attefallsåtgärd, förhandsbesked samt strandskyddsdispens.

   Du kan även beställa mätningstjänster som husutstakning, lägeskontroll och gränsutvisning.

   Det är även här du som arbetar inom Östersunds kommun beställer interna mät och geodatauppdrag.

  • Beställning av matavfallspåsar

   Här kan du som fastighetsansvarig beställa utkörning av matavfallspåsar och korgar för matavfallspåsar till ert flerbostadshus.

    

    

   Här kan du som fastighetsansvarig beställa utkörning av matavfallspåsar och korgar för matavfallspåsar till ert flerbostadshus.

    

    

  • Beställning av miljötrattar

   Här kan du beställa miljötrattar om du behöver minst 30 stycken samtidigt.

   Här kan du beställa miljötrattar om du behöver minst 30 stycken samtidigt.

  • Bostadsanpassning

   Här kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

   Här kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

  • Bostadsanpassningsbidrag för installation av spisvakt - intyg

   Intyg för bostadsanpassningsbidrag till installation av spisvakt.

   Intyg för bostadsanpassningsbidrag till installation av spisvakt.

  • Bostadsklagomål

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla en olägenhet i din inomhusmiljö.

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla en olägenhet i din inomhusmiljö.

  • Bygg 02 - Komplettera ditt pågående ärende

   Här kan du som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig skicka in kompletteringar i ditt pågående byggärende. Du kan även skicka in en komplettering i pågående kart- och mätbeställning.

   Här kan du som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig skicka in kompletteringar i ditt pågående byggärende. Du kan även skicka in en komplettering i pågående kart- och mätbeställning.

  • Bygg 03 - Ansökan om slutbesked

   Har du byggt klart? Då är det dags för dig som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig att att meddela oss att byggprojektet är avslutat. Innan du får börja använda din byggnad måste du ha ett slutbesked.

   Har du byggt klart? Då är det dags för dig som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig att att meddela oss att byggprojektet är avslutat. Innan du får börja använda din byggnad måste du ha ett slutbesked.

  • Bygg 04 - Mina bygg-, kart- och mätärenden

   Här kan du som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig se vad som händer i dina ärenden. Ärenden som syns är byggärenden och kart- & mätbeställningar.

   Här kan du som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig se vad som händer i dina ärenden. Ärenden som syns är byggärenden och kart- & mätbeställningar.

  • Bygg 05 - Lämna svar vid hörande av grannar och sakägare

   Har du fått brev där vi frågar vad du tycker om din grannes bygglovsansökan? Här kan du som granne eller sakägare se handlingarna och lämna in ditt svar till oss.

   Har du fått brev där vi frågar vad du tycker om din grannes bygglovsansökan? Här kan du som granne eller sakägare se handlingarna och lämna in ditt svar till oss.

  • Bygg 07 - Ta del av beslut som granne/sakägare

   Här kan du som granne eller sakägare ta del av beslut i din grannes byggärende.

   Här kan du som granne eller sakägare ta del av beslut i din grannes byggärende.

  • Bygg 08 - Meddelande till handläggare

   Om du har ett pågående byggärende hos plan och bygg kan du via denna e-tjänst skicka ett meddelande till din handläggare.

    

   Om du har ett pågående byggärende hos plan och bygg kan du via denna e-tjänst skicka ett meddelande till din handläggare.

    

  • Bygg 09 - Lägg till en intressent till ditt byggärende

   Om vi har bett dig att komplettera ditt pågående byggärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.

   Du kan även lägga till ytterligare kontaktperson eller medsökande i ditt ärende.

   Om vi har bett dig att komplettera ditt pågående byggärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.

   Du kan även lägga till ytterligare kontaktperson eller medsökande i ditt ärende.

  • Bygg 11 - Gällande detaljplaner

   I denna tjänst kan du kontrollera om din fastighet ligger inom detaljplanerat område och i sådana fall även få tillgång till detaljplanen.

   I denna tjänst kan du kontrollera om din fastighet ligger inom detaljplanerat område och i sådana fall även få tillgång till detaljplanen.

  • Bygg 12 - Anmälan om bygge utan lov eller ovårdad tomt/hus

   Här kan du anmäla misstänkt olovligt byggande (svartbygge), ovårdade tomter och byggnader, strandskyddsintrång samt enkelt avhjälpt hinder.

   Du kan välja om du vill vara anonym.

   Här kan du anmäla misstänkt olovligt byggande (svartbygge), ovårdade tomter och byggnader, strandskyddsintrång samt enkelt avhjälpt hinder.

   Du kan välja om du vill vara anonym.

  • Bygg13 - Lämna in och hämta OVK-protokoll

   Här kan du som besiktningsman, fastighetsägare eller myndighet lämna in OVK-protokoll (obligatorisk ventilationskontroll). Du kan även finna tidigare OVK-protokoll genom att söka via fastighet eller adress.

   Här kan du som besiktningsman, fastighetsägare eller myndighet lämna in OVK-protokoll (obligatorisk ventilationskontroll). Du kan även finna tidigare OVK-protokoll genom att söka via fastighet eller adress.

  • Bygg14 - Ta del av beslut i tillsynsärende

   Här kan du (privatperson eller företag) som sakägare i ett tillsynsärende ta del av beslut i ditt pågående ärende.

   I denna e-tjänst kan du även ta del av ett förslag till beslut som du har möjlighet att yttra dig kring inför beslut i miljö och samhällsnämnden.

   Här kan du (privatperson eller företag) som sakägare i ett tillsynsärende ta del av beslut i ditt pågående ärende.

   I denna e-tjänst kan du även ta del av ett förslag till beslut som du har möjlighet att yttra dig kring inför beslut i miljö och samhällsnämnden.

  • Cistern som tagits ur bruk

   Den här tjänsten används för att informera Miljö- och samhällsnämnden om att en cistern ska tas ur bruk.

   Den här tjänsten används för att informera Miljö- och samhällsnämnden om att en cistern ska tas ur bruk.

  • Dispens från sorteringskrav av förpackat avfall

   Här kan du som driver en verksamhet söka dispens från kravet att skilja förpackningar från sitt ursprungliga innehåll

   Här kan du som driver en verksamhet söka dispens från kravet att skilja förpackningar från sitt ursprungliga innehåll

  • Dispens från utsortering av bygg- och rivningsavfall.

   Här kan du söka dispens från kravet att sortera ut vissa fraktioner av bygg- och rivningsavfall.

   Här kan du söka dispens från kravet att sortera ut vissa fraktioner av bygg- och rivningsavfall.

  • Djurhållning inom område med detaljplan

   Här kan du ansöka om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan.

    

   Här kan du ansöka om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan.

    

  • Enskilt avlopp

   Här kan du söka tillstånd för att få anlägga enskilt avlopp med ansluten vattentoalett, anmäla åtgärd på befintligt avlopp eller anmäla att du vill anlägga någon annan sorts avlopp.

   Här kan du söka tillstånd för att få anlägga enskilt avlopp med ansluten vattentoalett, anmäla åtgärd på befintligt avlopp eller anmäla att du vill anlägga någon annan sorts avlopp.

  • Felanmäl fastighet

   Här kan du felanmäla skador och fel i Östersunds kommuns lokaler och fastigheter.

   Här kan du felanmäla skador och fel i Östersunds kommuns lokaler och fastigheter.

  • Framdragning av sopkärl

   Här kan du anmäla om utökad service för framdragning av sopkärl.

   Här kan du anmäla om utökad service för framdragning av sopkärl.

  • Gemensamhetsanläggning, ändra andelstal - anmälan

   Här kan du anmäla om ändrat andelstal i gemensamhetsanläggning.

   Här kan du anmäla om ändrat andelstal i gemensamhetsanläggning.

  • Grannyttrande värmepumpsinstallation

   Grannyttrande för värmepumpsinstallation.

   Grannyttrande för värmepumpsinstallation.

  • Hantera växtskyddsmedel eller vattenslagning inom vattenskyddsområde

   Här kan du ansöka om att hantera växtskyddsmedel eller vattenslagning inom vattenskyddsområden.

   Här kan du ansöka om att hantera växtskyddsmedel eller vattenslagning inom vattenskyddsområden.

  • Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor

   Den här tjänsten används för ett flertal olika ärendetyper kopplat till petroleumprodukter och brandfarliga vätskor. Du kan informera om att en cistern större än 1000 liter ska installeras, informera om att en mindre mindre hantering ska ske inom ett vattenskyddsområde eller söka tillstånd för en större hantering inom våra vattenskyddsområden.

   Den här tjänsten används för ett flertal olika ärendetyper kopplat till petroleumprodukter och brandfarliga vätskor. Du kan informera om att en cistern större än 1000 liter ska installeras, informera om att en mindre mindre hantering ska ske inom ett vattenskyddsområde eller söka tillstånd för en större hantering inom våra vattenskyddsområden.

  • Hjärterum: Sök bostad för nyanlända

   Här kan du som nyanländ anmäla att du är bostadssökande.

   Här kan du som nyanländ anmäla att du är bostadssökande.

  • Husbehovstäkt inom vattenskyddsområde

   Här kan du ansöka om tillstånd för husbehovstäkt inom vattenskyddsområde.

   Här kan du ansöka om tillstånd för husbehovstäkt inom vattenskyddsområde.

  • Hälsoskyddsverksamhet

   Här anmäler du att du tänker starta en hälsoskyddsverksamhet.

   Här anmäler du att du tänker starta en hälsoskyddsverksamhet.

  • Hämtning av grovsopor

   Här kan du som privatperson beställa hämtning av grovsopor och vitvaror för fastigheter och anläggningar inom Östersunds kommun.

   Här kan du som privatperson beställa hämtning av grovsopor och vitvaror för fastigheter och anläggningar inom Östersunds kommun.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Information om installerad värmepump

   Den här tjänsten använder du för att meddela Miljö- och samhällsnämnden att du installerat din anmälda värmepumpsanläggning.

   Den här tjänsten använder du för att meddela Miljö- och samhällsnämnden att du installerat din anmälda värmepumpsanläggning.

  • information om medelstor förbränningsanläggning

   Denna tjänst använder du som ska informera Miljö- och samhällsnämnden om en medelstor förbränningsanläggning enligt Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. 

   Denna tjänst använder du som ska informera Miljö- och samhällsnämnden om en medelstor förbränningsanläggning enligt Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. 

  • Installation av värmepump

   Här anmäler du till Miljö- och samhällsnämnden att du ska installera en berg-, sjö- eller jordvärmepump.

   Här anmäler du till Miljö- och samhällsnämnden att du ska installera en berg-, sjö- eller jordvärmepump.

  • Intyg på utfört avlopp

   Här anmäler du till Miljö- och samhällsnämnden att ditt enskilda avlopp är anlagt och klart att ta i bruk.

   Här anmäler du till Miljö- och samhällsnämnden att ditt enskilda avlopp är anlagt och klart att ta i bruk.

  • Klagomål på livsmedelsverksamhet

   Här kan du anmäla om du 

   - Om du misstänker att du blivit sjuk av ett livsmedel du köpt

   - Fått allergiska reaktioner av ett livsmedel du köpt

   - Upptäckt felaktig märkning av ett livsmedel 

   - Upplever att du blivit lurad genom ett påstående om vad ett livsmedel består av

   Här kan du anmäla om du 

   - Om du misstänker att du blivit sjuk av ett livsmedel du köpt

   - Fått allergiska reaktioner av ett livsmedel du köpt

   - Upptäckt felaktig märkning av ett livsmedel 

   - Upplever att du blivit lurad genom ett påstående om vad ett livsmedel består av

  • Kompostering

   Här anmäler du att du vill omhänderta ditt komposterbara hushållsavfall hemma på din egen fastighet. 

   Här anmäler du att du vill omhänderta ditt komposterbara hushållsavfall hemma på din egen fastighet. 

  • Lantmäteriförrättning

   Här kan du ansöka om lantmäteriförrättning direkt via Lantmäteriets e-tjänst eller via kommunens blankett.

   Här kan du ansöka om lantmäteriförrättning direkt via Lantmäteriets e-tjänst eller via kommunens blankett.

  • Latrintunnor - hämtning och leverans

   Här kan du beställa hämtning av din latrintunna och leverans av ny.

   Här kan du beställa hämtning av din latrintunna och leverans av ny.

  • Livsmedelsverksamhet - anmäla ny, ändra eller avsluta befintlig livsmedelsverksamhet

   Här anmäler du att ditt företag ska starta ny livsmedelsverksamhet, ändra en befintlig verksamhet eller avsluta en befintlig verksamhet direkt via e-tjänst.

   Här anmäler du att ditt företag ska starta ny livsmedelsverksamhet, ändra en befintlig verksamhet eller avsluta en befintlig verksamhet direkt via e-tjänst.

  • Miljöfarlig verksamhet

   Här anmäler du att du tänker starta en ny, eller genomföra förändringar av en befintlig miljöfarlig verksamhet.

   Här anmäler du att du tänker starta en ny, eller genomföra förändringar av en befintlig miljöfarlig verksamhet.

  • Nycklar till vattenkiosk

   Ansökan om nycklar till vattenkiosk.

   Ansökan om nycklar till vattenkiosk.

  • Omklassning av livsmedelsanläggning enligt riskklassningsmodell 2024

   Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet så att Miljö- och samhällsnämnden kan placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

   Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet så att Miljö- och samhällsnämnden kan placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

  • PCB-sanering

   Här kan du anmäla PCB-sanering.

   Här kan du anmäla PCB-sanering.

  • Planbesked

   Här kan du lämna in en ansökan om planbesked om du önskar att kommunen ändrar en gällande detaljplan eller upprättar en helt ny detaljplan.

   Här kan du lämna in en ansökan om planbesked om du önskar att kommunen ändrar en gällande detaljplan eller upprättar en helt ny detaljplan.

  • Sammanställning PCB sanering

   Sammanställning PCB sanering.

   Sammanställning PCB sanering.

  • Schaktning inom vattenskyddsområde

   Här anmäler du schakt- eller grävarbeten inom något av kommunens vattenskyddsområden. Du kan även söka tillstånd för att få hantera petroleumprodukter eller brandfarliga vätskor samtidigt i den här tjänsten.

   Här anmäler du schakt- eller grävarbeten inom något av kommunens vattenskyddsområden. Du kan även söka tillstånd för att få hantera petroleumprodukter eller brandfarliga vätskor samtidigt i den här tjänsten.

  • Slamtömning

   Här kan du ansöka om ändrat slamtömningsintervall, begära uppehåll i slamtömningen eller beställa sluttömning.

   Här kan du ansöka om ändrat slamtömningsintervall, begära uppehåll i slamtömningen eller beställa sluttömning.

  • Sophämtningsuppehåll för fritidshus

   Här kan du som fritidshusägare anmäla om uppehåll i sophämtningen.

   Här kan du som fritidshusägare anmäla om uppehåll i sophämtningen.

  • Utföra utstakning och lägeskontroll av byggnad/anläggning

   Här kan du ansöka om att få godkännande att utföra utstakning och lägeskontroll av byggnad/anläggning inom Östersunds kommun.

   Här kan du ansöka om att få godkännande att utföra utstakning och lägeskontroll av byggnad/anläggning inom Östersunds kommun.

  • Vattenverksamhet

   Här kan du anmäla vattenverksamhet som att gräva eller muddra i ett vattenområde, anlägga en pir eller brygga, byta eller lägga ny vägtrumma eller ta ut vatten för dricks- eller bevattningsändamål.

   Här kan du anmäla vattenverksamhet som att gräva eller muddra i ett vattenområde, anlägga en pir eller brygga, byta eller lägga ny vägtrumma eller ta ut vatten för dricks- eller bevattningsändamål.

  • Ägarbyte vid försäljning eller köp av fastighet

   Här kan du som säljare ändra abonnemang för sopor, VA eller slamtömning i samband med köp eller försäljning av villa eller fritidshus. Ändringen kan också göras av köpare eller mäklare. Övertagande av fastighet inom familjen kan också anmälas i den här tjänsten. Det ska vara lagfaren ägare som anges som köpare.

   Här kan du som säljare ändra abonnemang för sopor, VA eller slamtömning i samband med köp eller försäljning av villa eller fritidshus. Ändringen kan också göras av köpare eller mäklare. Övertagande av fastighet inom familjen kan också anmälas i den här tjänsten. Det ska vara lagfaren ägare som anges som köpare.

  • Överenskommelse om andelstal i gemensamhetsanläggning

   Överenskommelse om andelstal i gemensamhetsanläggning

   Överenskommelse om andelstal i gemensamhetsanläggning

  Kommun och politik (19)

  Näringsliv och arbete (19)

  • Aktuella upphandlingar

   Här kan du titta på de aktuella upphandlingar som genomförs av Upphandlingskontoret och Östersunds kommun samt de upphandlingar som genomförs på uppdrag av Jämtlands Gymnasieförbund, Jämtlands Räddningstjänstförbund, Krokomsbostäder AB, Härjegårdar Fastighets AB och Jamtli.

   Här kan du titta på de aktuella upphandlingar som genomförs av Upphandlingskontoret och Östersunds kommun samt de upphandlingar som genomförs på uppdrag av Jämtlands Gymnasieförbund, Jämtlands Räddningstjänstförbund, Krokomsbostäder AB, Härjegårdar Fastighets AB och Jamtli.

  • Anmäl praktikplats

   Här kan du som företagare anmäla ditt intresse att ta emot en eller flera praktikanter.

   Här kan du som företagare anmäla ditt intresse att ta emot en eller flera praktikanter.

  • Avfallsdeklaration för Gräfsåsens avfallsanläggning

   Här kan du lämna avfallsdeklaration  för Gräfsåsens avfallsanläggning.

   Här kan du lämna avfallsdeklaration  för Gräfsåsens avfallsanläggning.

  • Driva fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om att driva fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om att driva fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

  • E-faktura för företagskunder

   Här anmäler du som företagskund att du vill ha e-faktura (elektronisk faktura) från Östersunds kommun, Jämtlands Gymnasieförbund och Jämtlands Räddningstjänstförbund. 

   Här anmäler du som företagskund att du vill ha e-faktura (elektronisk faktura) från Östersunds kommun, Jämtlands Gymnasieförbund och Jämtlands Räddningstjänstförbund. 

  • Folköl, tobak, e-cigaretter och nikotinprodukter

   Här kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror eller komplettera en befintlig ansökan. Här kan du också redovisa egenkontrollprogram samt anmäla försäljning av folköl, e-cigaretter/påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter.

   Här kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror eller komplettera en befintlig ansökan. Här kan du också redovisa egenkontrollprogram samt anmäla försäljning av folköl, e-cigaretter/påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter.

  • Inflyttarvägledning

   Här kan du få information kring dina flyttfrågor .

   Här kan du få information kring dina flyttfrågor .

  • Jordbruksverksamhet inom vattenskyddsområde

   Den här tjänsten använder du för att anmäla eller söka tillstånd om du ska bedriva eller ändra befintlig jordbruksverksamhet eller djurhållning inom något av de vattenskyddsområden som finns i kommunen.

   Den här tjänsten använder du för att anmäla eller söka tillstånd om du ska bedriva eller ändra befintlig jordbruksverksamhet eller djurhållning inom något av de vattenskyddsområden som finns i kommunen.

  • Lediga jobb - titta och ansök om

   Här kan du se alla lediga jobb i Östersunds kommun och ansöka direkt via webben.

   Här kan du se alla lediga jobb i Östersunds kommun och ansöka direkt via webben.

  • Planerade upphandlingar

   Här hittar du de upphandlingar som upphandlingskontoret planerar att genomföra. Listan uppdateras löpande och upphandlingarna visas fram till det datum då de annonseras i Visma Tendsign.

   Här hittar du de upphandlingar som upphandlingskontoret planerar att genomföra. Listan uppdateras löpande och upphandlingarna visas fram till det datum då de annonseras i Visma Tendsign.

  • Ramavtalskatalog

   Här hittar du alla ramavtal för Östersunds kommun.

   Här hittar du alla ramavtal för Östersunds kommun.

  • Registrering av byggnader, lokaler och anläggningar

   Här kan du registrera byggnader, lokaler och anläggningar .

   Här kan du registrera byggnader, lokaler och anläggningar .

  • Restaurangregister

   Här kan du söka bland restauranger i Östersunds kommun som har serveringstillstånd.

   Här kan du söka bland restauranger i Östersunds kommun som har serveringstillstånd.

  • Serveringstillstånd

   Här kan du ansöka om serveringstillstånd för alkohol eller komplettera en befintlig ansökan. Här kan du också registrera och avregistrera serveringsansvarig personal samt anmäla olika typer av förändringar i ditt serveringstillstånd.

   Här kan du ansöka om serveringstillstånd för alkohol eller komplettera en befintlig ansökan. Här kan du också registrera och avregistrera serveringsansvarig personal samt anmäla olika typer av förändringar i ditt serveringstillstånd.

  • Transportdokument för Gräfsåsens avfallsanläggning

   Här kan du fylla i transportdokument vid  transport av miljöfarligt avfall till Gräfsåsens avfallsanläggning.

   Här kan du fylla i transportdokument vid  transport av miljöfarligt avfall till Gräfsåsens avfallsanläggning.

  • Återbetalning av avgift för serveringstillstånd 2020

   Här kan du som företagare ansöka om återbetalning av tillsynsavgift, tillståndsavgift eller andra avgifter för serveringstillstånd enligt alkohollagen för 2020.

   Här kan du som företagare ansöka om återbetalning av tillsynsavgift, tillståndsavgift eller andra avgifter för serveringstillstånd enligt alkohollagen för 2020.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll

  Omsorg och hjälp (78)

  • Anhörigs ansökan om god man eller förvaltare

   Här kan du som anhörig ladda ner blankett för att ansökan om god man eller förvaltare.

   Här kan du som anhörig ladda ner blankett för att ansökan om god man eller förvaltare.

  • Anhörigs yttrande och förslag på förvaltare

   Här kan du ladda ner blankett för anhörigs yttrande och förslag på förvaltare.

   Här kan du ladda ner blankett för anhörigs yttrande och förslag på förvaltare.

  • Anhörigs yttrande och förslag på god man

   Här kan du ladda ner blanketten för anhörigs yttrande och förslag på god man.

   Här kan du ladda ner blanketten för anhörigs yttrande och förslag på god man.

  • Anhörigs yttrande vid byte av förvaltare

   Här kan du ladda ner blankett för anhörigs yttrande vid byte av förvaltare.

   Här kan du ladda ner blankett för anhörigs yttrande vid byte av förvaltare.

  • Anhörigs yttrande vid byte av god man

   Här kan du ladda ner blankett för anhörigs yttrande vid byte av god man.

   Här kan du ladda ner blankett för anhörigs yttrande vid byte av god man.

  • Anmäl behov av god man eller förvaltare

   Här kan du ladda ner blankett för att anmäla behov av god man eller förvaltare.

   Här kan du ladda ner blankett för att anmäla behov av god man eller förvaltare.

  • Anmäl intresse för insatser till flyktingar från Ukraina

   Här kan du anmäla ditt intresse för frivilliga insatser inför en möjlig, kommande flyktingström från Ukraina. Exempelvis om du har husrum, kläder, hygienartiklar, transporthjälp eller annat att erbjuda. Fyll i vilken typ av hjälp du har att erbjuda och dina kontaktuppgifter. Sedan kontaktar vi dig om det blir aktuellt att använda oss av det du har att dela med dig av.

    

   Om du kommer på ytterligare saker du kan bidra med gör du enkelt ett nytt ärende i e-tjänsten. Om du råkade fylla i något galet eller bara vill justera något i ditt ärende, kontakta kommunens kundcenter så hjälper våra kommunvägledare dig.

   Här kan du anmäla ditt intresse för frivilliga insatser inför en möjlig, kommande flyktingström från Ukraina. Exempelvis om du har husrum, kläder, hygienartiklar, transporthjälp eller annat att erbjuda. Fyll i vilken typ av hjälp du har att erbjuda och dina kontaktuppgifter. Sedan kontaktar vi dig om det blir aktuellt att använda oss av det du har att dela med dig av.

    

   Om du kommer på ytterligare saker du kan bidra med gör du enkelt ett nytt ärende i e-tjänsten. Om du råkade fylla i något galet eller bara vill justera något i ditt ärende, kontakta kommunens kundcenter så hjälper våra kommunvägledare dig.

  • Anställning av minderårig - vårdnadshavarens samtycke

   Begära in samtycke från vårdnadshavare gällande anställning av den minderåriga.

   Begära in samtycke från vårdnadshavare gällande anställning av den minderåriga.

  • Ansökan om att bli familjehem

   Här kan du ansöka om att bli familjehem; en familj som tar emot ett barn/en ungdom som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar. 

   Här kan du ansöka om att bli familjehem; en familj som tar emot ett barn/en ungdom som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar. 

  • Ansökan om god man eller förvaltare

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om god man eller förvaltare.

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om god man eller förvaltare.

  • Ansökan om kontaktperson

   Här kan du som vuxen person ansöka om en kontaktperson.

   Här kan du som vuxen person ansöka om en kontaktperson.

  • Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet eller bostadsrätt

   Här kan du ladda ner blankett för ansökan om samtycke till försäljning av fastighet eller bostadsrätt.

   Här kan du ladda ner blankett för ansökan om samtycke till försäljning av fastighet eller bostadsrätt.

  • Begäran om entledigande från uppdrag som ställföreträdare

   Här kan du som god man, förvaltare eller medförmyndare begära att bli entledigad från ditt uppdrag som ställföreträdare.

   Här kan du som god man, förvaltare eller medförmyndare begära att bli entledigad från ditt uppdrag som ställföreträdare.

  • Bidrag från Östersunds kommuns sociala stiftelse för allmänna hjälpbehov - ansökan

   Ansökan om bidrag ur Östersunds kommuns sociala stiftelse
   för allmänna hjälpbehov

   Ansökan om bidrag ur Östersunds kommuns sociala stiftelse
   för allmänna hjälpbehov

  • Bidrag från Östersunds kommuns sociala stiftelse för barns hjälpbehov - ansökan

   Ansökan om bidrag ur Östersunds kommuns sociala stiftelse
   för barns hjälpbehov

   Ansökan om bidrag ur Östersunds kommuns sociala stiftelse
   för barns hjälpbehov

  • Bidrag från Östersunds kommuns sociala stiftelse för äldres hjälpbehov - ansökan

   ANSÖKAN OM BIDRAG UR ÖSTERSUNDS KOMMUNS SOCIALA STIFTELSE
   - För äldres hjälpbehov

   ANSÖKAN OM BIDRAG UR ÖSTERSUNDS KOMMUNS SOCIALA STIFTELSE
   - För äldres hjälpbehov

  • Bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

   Här kan ni som förening för pensionärer, personer med funktionsnedsättning, föreningar för anhöriga och/eller personer som har en sjukdom alternativt återhämtar sig efter en sjukdom och vissa kultur- och idrottsföreningar ansöka om föreningsbidrag i form av grundbidrag, verksamhetsbidrag och jämställdhetsbidrag.

    

   Här kan ni som förening för pensionärer, personer med funktionsnedsättning, föreningar för anhöriga och/eller personer som har en sjukdom alternativt återhämtar sig efter en sjukdom och vissa kultur- och idrottsföreningar ansöka om föreningsbidrag i form av grundbidrag, verksamhetsbidrag och jämställdhetsbidrag.

    

  • Bidrag ur Häradsskrivare E. Livéns stiftelse - ansökan

   ANSÖKAN OM BIDRAG
   - Ur Häradsskrivare E Livéns stiftelse

   ANSÖKAN OM BIDRAG
   - Ur Häradsskrivare E Livéns stiftelse

  • Bidrag ur Möbelhandlare L O Jonsson och hans hustrus stiftelse - ansökan

   Bidrag ur Möbelhandlare L O Jonsson och hans hustrus stiftelse - ansökan

   Bidrag ur Möbelhandlare L O Jonsson och hans hustrus stiftelse - ansökan

  • Bidrag ur Stiftelsen Östersunds Kafé AB - ansökan

   ANSÖKAN OM BIDRAG
   - Ur Stiftelsen Östersunds Kafé AB

   ANSÖKAN OM BIDRAG
   - Ur Stiftelsen Östersunds Kafé AB

  • Bidrag ur Syskonen Märta, Jonas och Anna Jonssons minnesfond - ansökan

   ANSÖKAN OM BIDRAG
   - Ur syskonen Märta, Jonas och Anna Jonssons minnesfond

   ANSÖKAN OM BIDRAG
   - Ur syskonen Märta, Jonas och Anna Jonssons minnesfond

  • Bilersättning för uppdragstagare

   Här kan du ladda ner blanketten Bilersättning för uppdragstagare

   Här kan du ladda ner blanketten Bilersättning för uppdragstagare

  • Boka tid Centrum mot våld

   Här kan du boka en nybesökstid för att få information om vilket stöd Centrum mot våld erbjuder.

   Här kan du boka en nybesökstid för att få information om vilket stöd Centrum mot våld erbjuder.

  • Borgerlig vigsel

   Här kan du boka tid för borgerlig vigsel. 

   Här kan du boka tid för borgerlig vigsel. 

  • Centrum mot våld

   Här kan du kontakta Centrum mot våld.

   Här kan du kontakta Centrum mot våld.

  • Checklista för god man till ensamkommande barn

   Här hittar du checklista med viktiga uppgifter att utföra för dig som är god man till ensamkommande barn.

   Här hittar du checklista med viktiga uppgifter att utföra för dig som är god man till ensamkommande barn.

  • Extra skatteavdrag för god man till ensamkommande barn

   Här kan du ladda ner blankett för yrkande om extra skatteavdrag för dig som är god man till ensamkommande barn.

   Här kan du ladda ner blankett för yrkande om extra skatteavdrag för dig som är god man till ensamkommande barn.

  • Extraordinärt bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

   Här kan föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde ansöka om extraordinärt bidrag.

   Här kan föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde ansöka om extraordinärt bidrag.

  • Familjerådgivningen - bokning av tid

   Här kan du boka tid för att komma till Familjerådgivningen på ett första samtal.

   Här kan du boka tid för att komma till Familjerådgivningen på ett första samtal.

  • Färdtjänst

   Här kan du ansöka om färdtjänst

   Här kan du ansöka om färdtjänst

  • Färdtjänst - läkarutlåtande

   Här hittar du blankett för läkarutlåtande i samband med ansökan om färdtjänst.

   Här hittar du blankett för läkarutlåtande i samband med ansökan om färdtjänst.

  • Förenings- och organisationsbidrag från Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

   Här kan föreningar och organisationer som tillhör Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde, det vill säga socialtjänst inom individ- och familjeomsorg ansöka om bidrag.

   Här kan föreningar och organisationer som tillhör Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde, det vill säga socialtjänst inom individ- och familjeomsorg ansöka om bidrag.

  • Förmyndare - anmälan

   Här kan du ladda ner blankett för anmäla behov av förmyndare/medförmyndare.

   Här kan du ladda ner blankett för anmäla behov av förmyndare/medförmyndare.

  • God man för ensamkommande barn - Redogörelse

   Här kan du lämna in din redogörelse för uppdraget som God man för ensamkommande barn.

   Här kan du lämna in din redogörelse för uppdraget som God man för ensamkommande barn.

  • God man/förvaltare/förmyndare - Intresseanmälan

   Här kan du som inte redan är tilltänkt till ett specifikt uppdrag, anmäla intresse om att bli god man, förvaltare eller förmyndare.

   Här kan du som inte redan är tilltänkt till ett specifikt uppdrag, anmäla intresse om att bli god man, förvaltare eller förmyndare.

  • Godkännande av förvaltare

   Här kan du ladda ner blankett för godkännande av förvaltare.

   Här kan du ladda ner blankett för godkännande av förvaltare.

  • Godkännande av god man

   Här kan du ladda ner blankett för godkännande av god man.

   Här kan du ladda ner blankett för godkännande av god man.

  • Godkännande vid byte av förvaltare

   Här kan du ladda ner blankett för godkännande vid byte av förvaltare.

   Här kan du ladda ner blankett för godkännande vid byte av förvaltare.

  • Godkännande vid byte av god man

   Här kan du ladda ner blankett för godkännande vid byte av god man.

   Här kan du ladda ner blankett för godkännande vid byte av god man.

  • Hjärterum: Hyr ut bostad till nyanlända

   Här kan du som privatperson anmäla din bostad för uthyrning till nyanlända.

   Här kan du som privatperson anmäla din bostad för uthyrning till nyanlända.

  • Informationssamtal hos familjerätten

   Här kan du som förälder ansöka om informationssamtal. Inför en tvist i domstol ska föräldrar delta i ett informationssamtal. Här hittar du mer information och kan boka tid för samtalet. 

   Här kan du som förälder ansöka om informationssamtal. Inför en tvist i domstol ska föräldrar delta i ett informationssamtal. Här hittar du mer information och kan boka tid för samtalet. 

  • Inkomstförfrågan inom vård och omsorg

   Här uppger du dina inkomster samt godkänner att kommunen hämtar uppgifter om allmän pension och bostadsbidrag/bostadstillägg från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Blanketten behöver du fylla i för att kommunen ska kunna räkna ut rätt avgift för dig.

   Här uppger du dina inkomster samt godkänner att kommunen hämtar uppgifter om allmän pension och bostadsbidrag/bostadstillägg från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Blanketten behöver du fylla i för att kommunen ska kunna räkna ut rätt avgift för dig.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Intresseanmälan - Kontaktfamilj och kontaktperson

   Här kan du anmäla intresse för att bli kontaktfamilj, kontaktperson eller stödfamilj.

   Här kan du anmäla intresse för att bli kontaktfamilj, kontaktperson eller stödfamilj.

  • Kommunala aktivitetsansvaret för unga

   Här kan du som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och som har fått ett brev från Arbetsmarknadsenheten svara på några frågor.

   Här kan du som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och som har fått ett brev från Arbetsmarknadsenheten svara på några frågor.

  • Körjournal för ställföreträdare

   Här kan du ladda ner blanketten Körjournal för god man och förvaltare.

   Här kan du ladda ner blanketten Körjournal för god man och förvaltare.

  • Lämna inkomstuppgifter

   Här lämnar du som vårdtagare dina inkomstuppgifter för att kommunen ska kunna beräkna vilken avgift du ska betala för kommunens vårdtjänster.

   Här lämnar du som vårdtagare dina inkomstuppgifter för att kommunen ska kunna beräkna vilken avgift du ska betala för kommunens vårdtjänster.

  • Medgivande för digitala lås

   Här lämnar du som fastighetsägare ditt medgivande för montering av digitala lås i portarna i din fastighet. Du kan också markera ditt ställningstagande mot en sådan  montering.

   Här lämnar du som fastighetsägare ditt medgivande för montering av digitala lås i portarna i din fastighet. Du kan också markera ditt ställningstagande mot en sådan  montering.

  • Omprövning av förvaltarskap

   Här lämnar du som förvaltare den årliga omprövningen av förvaltarskapet.

   Här lämnar du som förvaltare den årliga omprövningen av förvaltarskapet.

  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

   Här kan du som rörelsehindrad ansöka om parkeringstillstånd.

   Här kan du som rörelsehindrad ansöka om parkeringstillstånd.

  • Personligt ombud

   Här kan du ansöka om ett personligt ombud. Personligt ombud är ett frivilligt stöd som vänder sig till dig med långvarig psykisk ohälsa och är 18 år eller äldre​.

   Här kan du ansöka om ett personligt ombud. Personligt ombud är ett frivilligt stöd som vänder sig till dig med långvarig psykisk ohälsa och är 18 år eller äldre​.

  • Pluspolare-kortet

   Här kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om Pluspolare-kortet. Med Pluspolare-kortet får du ta med dig en "pluspolare" som stöd, hjälp och sällskap utan att betala inträde för denne till olika evenemang.  

   Här kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om Pluspolare-kortet. Med Pluspolare-kortet får du ta med dig en "pluspolare" som stöd, hjälp och sällskap utan att betala inträde för denne till olika evenemang.  

  • Pluspolare-kortet - arrangörsanmälan

   Här kan du som arrangör anmäla dig till Pluspolare-kortet så att de som har kortet kan använda det vid dina arrangemang.

   Här kan du som arrangör anmäla dig till Pluspolare-kortet så att de som har kortet kan använda det vid dina arrangemang.

  • Portionsmat och servicetjänster

   Här kan du beställa leverans av portionsmat och servicetjänster.

   Här kan du beställa leverans av portionsmat och servicetjänster.

  • Redogörelse för uppdraget inklusive körjournal

   Här kan du ladda ner blanketten Redogörelse för uppdraget inklusive körjournal för god man eller förvaltare.

   Här kan du ladda ner blanketten Redogörelse för uppdraget inklusive körjournal för god man eller förvaltare.

  • Referenstagning för kontaktfamilj/stödfamilj

   Här kan du som är angiven som referens lämna uppgifter till en kontaktfamilj/stödfamilj.

   Här kan du som är angiven som referens lämna uppgifter till en kontaktfamilj/stödfamilj.

  • Referenstagning för kontaktperson

   Här kan du som är angiven som referens lämna uppgifter till en kontaktperson.

   Här kan du som är angiven som referens lämna uppgifter till en kontaktperson.

  • Riksfärdtjänst (generellt tillstånd)

   Här kan du ansöka om generellt tillstånd för riksfärdtjänst. Avser resor inom Sverige som sträcker sig utanför Östersunds kommun.

   Här kan du ansöka om generellt tillstånd för riksfärdtjänst. Avser resor inom Sverige som sträcker sig utanför Östersunds kommun.

  • Riksfärdtjänst med taxi

   Här kan du ansöka om tillstånd för riksfärdtjänst med taxi. Avser resor inom Sverige som sträcker sig utanför Östersunds kommun.​

   Här kan du ansöka om tillstånd för riksfärdtjänst med taxi. Avser resor inom Sverige som sträcker sig utanför Östersunds kommun.​

  • Riksfärdtjänst med tåg, flyg eller båt

   Här kan du ansöka om tillstånd för riksfärdtjänst med tåg, flyg eller båt. Avser resor inom Sverige som sträcker sig utanför Östersunds kommun.​

   Här kan du ansöka om tillstånd för riksfärdtjänst med tåg, flyg eller båt. Avser resor inom Sverige som sträcker sig utanför Östersunds kommun.​

  • Samarbetssamtal hos familjerätten

   Här kan ni som föräldrar ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten. Det kan ni göra om ni exempelvis inte kommer överens om barnets vårdnad, boende, umgänge och försörjning.

   Här kan ni som föräldrar ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten. Det kan ni göra om ni exempelvis inte kommer överens om barnets vårdnad, boende, umgänge och försörjning.

  • Samtycke för kontaktpersoner och kontaktfamiljer

   Här lämnar du som blivit hänvisad hit av din socialsekreterare, ditt samtycke till att kommunen ska få begära ut uppgifter om dig och dina hemmavarande barn under 18 år.

   Här lämnar du som blivit hänvisad hit av din socialsekreterare, ditt samtycke till att kommunen ska få begära ut uppgifter om dig och dina hemmavarande barn under 18 år.

  • Stöd i hemmet

   Här kan du ansöka om stöd för äldre och funktionsnedsatta enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen (SoL). Det kan handla om exempelvis boendestöd, dagverksamhet för dementa, hjälp i hemmet, ledsagarservice, matdistribution eller trygghetslarm.

   Här kan du ansöka om stöd för äldre och funktionsnedsatta enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen (SoL). Det kan handla om exempelvis boendestöd, dagverksamhet för dementa, hjälp i hemmet, ledsagarservice, matdistribution eller trygghetslarm.

  • Tillgångsförteckning

   Här kan du ladda ner blankett för tillgångsförteckning.

   Här kan du ladda ner blankett för tillgångsförteckning.

  • Tillgångsförteckning för ensamkommande barn

   Här kan du ladda ner blanketten tillgångsförteckning för ensamkommande barn.

   Här kan du ladda ner blanketten tillgångsförteckning för ensamkommande barn.

  • Tillgångsförteckning för omyndig

   Här kan du ladda ner förteckning över omyndigs tillgångar och skulder.

   Här kan du ladda ner förteckning över omyndigs tillgångar och skulder.

  • Uttag från spärrat konto

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om uttag från konto som är försett med överförmyndarspärr.

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om uttag från konto som är försett med överförmyndarspärr.

  • Uttag från spärrat konto underårig

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om uttag från konto som är försett med överförmyndarspärr.

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om uttag från konto som är försett med överförmyndarspärr.

  • Vikariera inom vården

   Här kan du anmäla ditt intresse att vikariera inom vården.

   Här kan du anmäla ditt intresse att vikariera inom vården.

  • Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris

   Här kan du som vill ansöka eller nominera någon till Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris.

   Här kan du som vill ansöka eller nominera någon till Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris.

  • Års- och sluträkning för god man och förvaltare

   Här har du möjlighet att lämna in årsräkning/sluträkning och begära uttag från spärrat konto digitalt via vår e-tjänst Valter. Här kan du också ladda ner blanketter och du inte kan lämna in årsräkningen digitalt.

   Här har du möjlighet att lämna in årsräkning/sluträkning och begära uttag från spärrat konto digitalt via vår e-tjänst Valter. Här kan du också ladda ner blanketter och du inte kan lämna in årsräkningen digitalt.

  • Åtagande att bli god man eller förvaltare

   Här kan du ladda ner blankett för åtagande att bli god man eller förvaltare.

   Här kan du ladda ner blankett för åtagande att bli god man eller förvaltare.

  • Åtagande att bli god man för ensamkommande barn

   Här kan du ladda ner blankett för åtagande att bli god man för ensamkommande barn.

   Här kan du ladda ner blankett för åtagande att bli god man för ensamkommande barn.

  • Återredovisning av extraordinärt bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

   Här kan föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde återredovisa ett extraordinärt bidrag som de har fått från Vård- och omsorgsnämnden.

   Här kan föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde återredovisa ett extraordinärt bidrag som de har fått från Vård- och omsorgsnämnden.

  • Återta ansökan om särskilt boende

   Här kan du ladda ner blanketten Återta ansökan om särskilt boende

   Här kan du ladda ner blanketten Återta ansökan om särskilt boende

  Trafik och infrastruktur (4)

  • Parkeringstillstånd i P-huset

   Här kan du ansöka om tillstånd att parkera i kommunens parkeringshus, P-huset på Residensgränd 13. 

   Här kan du ansöka om tillstånd att parkera i kommunens parkeringshus, P-huset på Residensgränd 13. 

  Uppleva och göra (35)

  • Ansök om byapeng

   Här kan byalag, bygdelag, samhällsföreningar och andra organisationer som i sina stadgar har som uttalad uppgift att verka för bygdens utveckling, ansöka om ekonomiskt stöd till aktiviteter.

   Här kan byalag, bygdelag, samhällsföreningar och andra organisationer som i sina stadgar har som uttalad uppgift att verka för bygdens utveckling, ansöka om ekonomiskt stöd till aktiviteter.

  • Bibliotekstjänster

   Här kan du hantera olika bibliotekstjänster så som att hantera dina boklån och göra reservationer.

   Här kan du hantera olika bibliotekstjänster så som att hantera dina boklån och göra reservationer.

  • Boka idrottsanläggningar och lokaler

   Här kan du som privatperson, företag eller förening boka kommunens idrottsanläggningar och hallar.

   Här kan du som privatperson, företag eller förening boka kommunens idrottsanläggningar och hallar.

  • Camping - boka

   Här kan du boka ditt boende på Östersunds Stugby & Camping.

   Här kan du boka ditt boende på Östersunds Stugby & Camping.

  • Evenemangsstöd

   Här kan ni som arrangör ansöka om stöd till bland annat idrotts- och kulturevenemang.

   Här kan ni som arrangör ansöka om stöd till bland annat idrotts- och kulturevenemang.

  • Föreningsanläggning - ansökan om drift- och underhållsbidrag

   Här kan du ansöka om drift- och underhållsbidrag till föreningsägda anläggningar.

   Här kan du ansöka om drift- och underhållsbidrag till föreningsägda anläggningar.

  • Föreningsanläggning - redovisning av drift- och underhållsbidrag

   Här kan du som blivit beviljad drift- och underhållsbidrag göra din redovisning.

   Här kan du som blivit beviljad drift- och underhållsbidrag göra din redovisning.

  • Föreningsregister

   Här kan föreningar uppdatera sin information i föreningsregistret. Här kan du också söka efter uppgifter till föreningar inom Östersunds kommun.

   Här kan föreningar uppdatera sin information i föreningsregistret. Här kan du också söka efter uppgifter till föreningar inom Östersunds kommun.

  • Hembygdsförening - ansökan om bidrag

   Här kan hembygdsföreningar inom Östersunds kommun ansöka om bidrag.

   Här kan hembygdsföreningar inom Östersunds kommun ansöka om bidrag.

  • Idrottsarrangemang - redovisning

   Här kan föreningar som beviljats bidrag för idrottsarrangemang göra sin redovisning.

   Här kan föreningar som beviljats bidrag för idrottsarrangemang göra sin redovisning.

  • Idrottsförening - bildande

   Här kan du registrera din förening hos Östersunds kommun. En förening som är registrerad hos kommunen är berättigad att söka olika bidrag.

   Här kan du registrera din förening hos Östersunds kommun. En förening som är registrerad hos kommunen är berättigad att söka olika bidrag.

  • Investerings- och utrustningsbidrag

   Här kan din förening söka bidrag för investering i anläggning eller utrustning.

   Här kan din förening söka bidrag för investering i anläggning eller utrustning.

  • Kulturarrangemang - redovisning

   Här kan föreningar som beviljats bidrag för kulturarrangemang göra sin redovisning.

   Här kan föreningar som beviljats bidrag för kulturarrangemang göra sin redovisning.

  • Kulturbidrag till unga

   Här kan unga ansöka om bidrag för att driva kulturprojekt.

   Här kan unga ansöka om bidrag för att driva kulturprojekt.

  • Kulturförening - ansökan om bildande

   Här kan du registrera din kulturförening hos Östersunds kommun. En förening som är registrerad hos kommunen är berättigad att söka olika bidrag.

   Här kan du registrera din kulturförening hos Östersunds kommun. En förening som är registrerad hos kommunen är berättigad att söka olika bidrag.

  • Kulturföreningar - ansökan om årsbidrag

   Här kan du ansöka om årsbidrag för din kulturförening. Bidraget ska främja och stödja kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media, litteratur och kulturarv. Årsbidragets syfte är att göra det möjligt för föreningar att planera sin verksamhet långsiktigt. 

   Här kan du ansöka om årsbidrag för din kulturförening. Bidraget ska främja och stödja kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media, litteratur och kulturarv. Årsbidragets syfte är att göra det möjligt för föreningar att planera sin verksamhet långsiktigt. 

  • Kvalitetskrav för verksamhetsbidrag

   Här kan föreningar redovisa kvalitetskrav för verksamhetsbidrag.

   Här kan föreningar redovisa kvalitetskrav för verksamhetsbidrag.

  • Lokalt aktivitetsstöd

   Här kan föreningar ansöka om lokalt aktivitetsstöd.

   Här kan föreningar ansöka om lokalt aktivitetsstöd.

  • Lotteriredovisning

   Här kan föreningar ladda ner blankett för lotteriredovisning.

   Här kan föreningar ladda ner blankett för lotteriredovisning.

  • Lotteriregistrering

   Här kan föreningar ansöka om att registrera för lotteri fem år framåt.

   Här kan föreningar ansöka om att registrera för lotteri fem år framåt.

  • Lotteriregistrering - anmälan om start

   Här kan din förening anmäla start av lotteri inför varje nytt lotteri som anordnas under den treårsperiod som lotteritillståndet gäller. 

   Här kan din förening anmäla start av lotteri inför varje nytt lotteri som anordnas under den treårsperiod som lotteritillståndet gäller. 

  • Lotteritillstånd för enstaka lotteri

   Här kan föreningar ansöka om lotteritillstånd för enstaka lotteri.

   Här kan föreningar ansöka om lotteritillstånd för enstaka lotteri.

  • Nominera till Idrottsledarpriset

   Här kan du som privatperson nominera en idrottsledare till Kultur- och fritidsnämndens idrottsledarpris.

   Här kan du som privatperson nominera en idrottsledare till Kultur- och fritidsnämndens idrottsledarpris.

  • Nominering till kulturpriset

   Här kan du nominera någon till Östersunds kulturpris.

   Här kan du nominera någon till Östersunds kulturpris.

  • Närvarokort för lokalt aktivitetsstöd

   Här kan föreningar ladda ner närvarokort för det lokala aktivitetsstödet.

   Här kan föreningar ladda ner närvarokort för det lokala aktivitetsstödet.

  • Projekt för och tillsammans med barn och unga - redovisning

   Här ska föreningar som beviljats bidrag för projekt för och tillsammans med barn och unga göra sin redovisning.

   Här ska föreningar som beviljats bidrag för projekt för och tillsammans med barn och unga göra sin redovisning.

  • Redovisa investerings- och utrustningsbidrag

   Här kan du som blivit beviljad investerings- och utrustningsbidrag göra din redovisning.

   Här kan du som blivit beviljad investerings- och utrustningsbidrag göra din redovisning.

  • Redovisa kulturbidrag till unga

   Här kan personer som beviljats bidrag för kultrubidrag till unga göra sin redovisning.

   Här kan personer som beviljats bidrag för kultrubidrag till unga göra sin redovisning.

  • Samlingslokal - ansökan om drift- och underhållsbidrag

   Här kan du ansöka om drift- och underhållsbidrag för allmänna samlingslokaler.

   Här kan du ansöka om drift- och underhållsbidrag för allmänna samlingslokaler.

  • Sponsring

   Här kan din organisation eller förening ansöka om sponsringssamarbete med Östersunds kommun.

   Här kan din organisation eller förening ansöka om sponsringssamarbete med Östersunds kommun.

  • Verksamhetsbidrag - redovisning av kvalitetskrav

   Här kan du söka och hitta kontaktuppgifter till föreningar i Östersunds kommun.

   Här kan du söka och hitta kontaktuppgifter till föreningar i Östersunds kommun.

  • Årsbidrag för studieförbund

   Här kan du ansöka om årsbidrag för ditt  studieförbund.

   Här kan du ansöka om årsbidrag för ditt  studieförbund.