E-Förslag

Sandlådor tillbaka

Status
Under omröstning
Röstning avslutas
2024-04-20
Antal röster
7

Beskrivning
Hej!
Kommunens uppdrag att hålla Krokvägen trafiksäker har misslyckats fullständigt.
Halkbekämpningen denna vinter har nått nya bottennivåer. Det har varit dåligt i alla år vi bott här, men den här vintern har varit katastrofal.
Den senaste halkan har pågått i 21 dagar nu, och trots upprepade felanmälningar både i e-tjänsten och via telefon så har det inte sandats en enda gång.
När vi flyttade hit tillhandahåll kommunen en blå låda fylld med grus som vi kunde använda för att avvärja den akuta faran när väghållarna inte hann med. Den togs bort för några år sedan med löfte om att vägen framöver skulle skötas exemplariskt. Så har inte skett. Det har tyvärr snarare blivit en försämring.
Klimatförändringarna innebär också att vi sannolikt kommer se mer av is och halka på vintrarna framgent.

Eftersom man uppenbarligen inte klarar av att hålla efter kommunens vägar föreslår jag att sandlådan återigen placeras ut på Krokvägen. Inte som en ersättning till väghållning, men som en backuplösning för att minimera risken för allvarlig skada och död.

Sannolikt gäller detta fler vägar inom kommunen.

Inlämnat av
David Sundvis Östling