E-Förslag

Renovera rampen vid Lillsjön

Status
Förslag som ej gått vidare
Röstning avslutad
2024-02-23
Antal röster
23

Beskrivning
Rampen som ligger vid Lillsjön och är tänkt att underlätta tillgängligheten så att alla kan komma nära naturen och vara i skogen, har varit avstängd en längre tid på grund av renoveringsbehov. Jag tycker att det är väldigt synd då rampen var välanvänd och och fyllde sitt syfte. Mitt förslag är att rampen renoveras och att det röjs lite i vegetationen runt om så att det blir bättre sikt. Det skulle göra området kring Lillsjön ännu mer attraktivt, nu ligger även den anpassade grundskolan i Odensalaområdet och de kan ha stor användning av en fungerande ramp, liksom allmänheten i stort.

Inlämnat av
ULRIKA NORDSTRÖM