E-Förslag

Kommunens begränsningar är bakåtsträvande.

Status
Förslag som ej gått vidare
Röstning avslutad
2023-12-29
Antal röster
12

Beskrivning
Upphäv kommunens förbud att sälja och/eller skänka egendom som varit i kommunalt bruk.
Det slängs möbler och annat för miljonbelopp årligen och det lär inte minska.

Anders Wennerberg, ÖP, 2023-11-24: "Det är ju inte helt enkelt, vi som kommun får inte sälja till företag och vi får inte skänka och gynna vissa."

Östersund har en bra marknad för återbruk i form av secondhand-butiker och organisationer som vill, men ofta inte kan, hjälpa behövande.
Låt kommunen bidra till dessa verksamheter, om inte med pengar, så med möbler och annat begagnat.
Ingen kommer att hävda jäv eller att vissa gynnas mer än andra.
Det är den yttersta gränsen av vansinne att en kommun inte "får" hjälpa sina innevånare och detta måste få ett omedelbart slut.

Inlämnat av
DANIEL JOHANSSON