E-Förslag

Orolig förälder i Brittsbo - Trafiksituationen måste utredas

Status
Förslag som gått vidare
Röstning avslutad
2024-04-04
Antal röster
26

Beskrivning
Som boende på Gulsparvvägen i Brittsbo och förälder är jag oroad.

Gulsparvvägen i Brittsbo är en bostadsgata utan genomgående trafik.

När vi som bor i kvarterets radhus öppnar ytterdörren och kliver ut, kliver vi samtidigt rätt ut på vägen. En väg där det är 40 km/h.

Som förälder har vi ett stort ansvar för våra barn. Men att behöva hålla ett järngrepp kring sin sons hand varje gång vi kliver ut genom ytterdörren, för att bilister kör förbi i 40 km/h, känns inte rimligt.

Som bilist har man ett ansvar att anpassa hastigheten efter rådande omständigheter. Tyvärr ser jag dagligen bilister som saknar den förmågan. Trafiksituationen vid Gulsparvvägen är idag ett problem.

Östersunds kommun bör skyndsamt påbörja en utredning gällande trafiksituationen i Brittsbo.

Barn säkerhet måste prioriteras framför bilisters ?rätt? att framföra sin bil i 40 km/h på en bostadsgata intill lekande barn.

Inlämnat av
EMELIE BJÖRN