E-Förslag

Asfaltera cykelbanan upp till Stortorget från Strandgatan

Status
Förslag som ej gått vidare
Röstning avslutad
2023-12-24
Antal röster
9

Beskrivning
Jag föreslår att cykelbanan på Samuel Permans gata från Strandgatan till Stortorget asfalteras för att ersätta den nuvarande kullerstenen. Det är inte trevligt att cykla på kullersten, särskilt inte i nedförsbacke, och kullerstenen bidrar till förvirringen som uppstått angående vilken del av gatan som är cykelbana. Att det fortfarande är cyklar utritade på gångbanan bidrar ännu mer till förvirringen, och många väljer därför att cykla på gångbanan där det är asfalterat och utritat för cykling.

Vill man ha kullersten på gatan vore det mycket tydligare och mer praktiskt om det var på gångbanan istället.

Som tillägg, men inte ett måste, vore det även bra om det fanns ett upphöjt övergångsställe som korsade cykelbanan längst nere vid Strandgatan. Detta för att göra det tydligare och säkrare för fotgängare att korsa cykelvägen vilket de förväntas göra eftersom gångbanan upphör på ena sidan vid Strandgatan. Då övergångsstället vore upphöjt skulle det även fungera som ett farthinder för cyklister, då en asfaltering av cykelbanan kan leda till att vissa cyklister ökar farten nedför backen mot Strandgatan.

Inlämnat av
JOHAN HÄGGSTRÖM