E-Förslag

Språkcafé på arbetsplatsen

Status
Förslag som ej gått vidare
Röstning avslutad
2023-12-02
Antal röster
15

Beskrivning
Att hitta kompetens innom vård-och omsorg idag är välfårdens störtsta utmaning. När behovet av arbetskraft är större än tillgången går det inte att möta kompetensutmaningen genom att enbart rekrytera fler personer. I stället behövs nya arbetssätt och att tillvarata och utveckla kompetensen hos de befintliga medarbetarna. Det behövs många nya medarbetare i kommuner och regioner kommande 10 år. Antalet personer över 80 år kommer att öka med nästan 50% fram till år 2030 vilket innebär att äldreomsorgen behöver öka antalet anställda med drygt 30% under samma period.
Rekryteringsbehovet är och har varit besvärligt under en lång tid. Ökningen av sysselsatta räcker inte, konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden är stenhård.
Utveckla befintliga medarbetare.
Kommunerna anställer många utlandsfödda innom äldreomsorgen vilket vi får vara tacksamma över att de finns annars skulle det inte fungera. De är oftast väldigt duktiga på omvårdnaden och omtyckta av de äldre. Tyvärr så är svenska språket ett problem då många har svårt att utrycka sig i både tal och skrift.Då kan säkerheten inte uppnås och det kan uppstå missuppfattningar mellan vårdtagare och vårdare.
Mitt förslag är att det införs 1-2 timmars språkundervisning i veckan på arbetsplatsen under "enkla förhållanden" Språkcafè unanför arbetsplatsen har prövats men tyvärr visat på dålig uppslutning därför tror jag att det blir betydligt lättare för arbetstagaren att gå ifrån en stund under arbetstid..
Det här behöver inte bli varken dyrt eller resurskrävande för kommunen. Ett förslag är att vända sig till studieföbunden för hjälp eller att någon person från administrationen tar på sig uppgiften eftersom de redan kan vårdspråket.

Inlämnat av
Inger Linnéa Jonsson