E-Förslag

Bassäng anpassad för personer med funktionsnedsättningar i det nya badhuset.

Status
Förslag som gått vidare
Röstning avslutad
2023-11-30
Antal röster
162

Beskrivning
I dagsläget finns det en bassäng som är anpassad för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, denna finns på Frösön och bedrivs i regionens regi av Barn- och ungdomshabiliteringen. Denna bassäng är väldigt populär och har många besökare, vilket gör det svårt att få tider att bada på.
Då den dessutom bedrivs i regionens regi har patienter med remiss från fysioterapeut företräde och Barn- och ungdomshabiliteringens patienter har såklart högsta prioritet.

Detta medför att många medborgare i Östersunds kommun som bor på LSS-bostad och är i behov av träning i bassäng inte kan få sina behov tillgodosedda.
Därav föreslår jag en bassäng anpassad för medborgare med funktionsnedsättning i den nya badhus som planeras att byggas.
En varmbassäng med en väldigt grund del som sedan blir djupare, med trappa ner i bassängen med räcke att hålla sig i samt att det även bör finnas taklyft för de som ej kan gå ner i bassängen själva samt anpassade omklädningsrum och duschar.

Då det ska satsas på ett nytt badhus hoppas jag att det görs tillgängligt även för medborgare med funktionsnedsättning.

Inlämnat av
EMMA PERSSON