E-Förslag

Nystart av Österängsskolan

Status
Förslag som ej gått vidare
Röstning avslutad
2023-11-27
Antal röster
5

Beskrivning
Jag föreslår att fd Österängsskolan återanpassas till skolverksamhet för att tillgodose det ökande behovet av grundskoleplatser i centrala stan. Alternativet är att kommunen anskaffar mark och bygger en ny skolbyggnad för ändamålet. Idag är byggkostnader höga och att ändra en byggnads ändamål är ofta ett kostnadseffektivt och hållbart alternativ. Att placera skolor nära eleverna är bidrar också till hållbarhetsaspekten då bland annat behovet av skoltransport minskar då barnen kan gå till skolan.

Nu när det blivit en ny stadsdel med bostäder vid Bangårdsgatan kommer behovet öka av grundskolor i centrala stan. Österängsskolan renoverades i grunden för att skapa tillfälliga kontorsplatser för kommunens tjänstemän under renoveringen av rådhusflygeln. Renoveringen är klar och återflytten är i antågande. Då kommer fd Österängsskolan åter stå tom, en byggnad byggd för skolverksamhet.

Kommunen har redan investerat stora belopp i byggnaden när den renoverades. Det försämrade ränteläget och sjunkande fastighetspriser gör att det blir svårare att ?räkna hem? investeringen vid en eventuell försäljning. Att då dra nytta av den redan gjorda renoveringen och återanpassa byggnaden till sin ursprungliga uppgift är troligt vis det mest kostnadseffektiva lösningen.

Inlämnat av
DAN NILSSON