E-Förslag

Hastighetsbegränsning vid Rådmansparkens förskola

Status
Förslag som ej gått vidare
Röstning avslutad
2023-10-13
Antal röster
3

Beskrivning
Utanför Rådmansparkens förskola kör bilar i mycket hög hastighet både upp- och nedför backen. Folk tar sats för att komma upp och folk låter bilen rulla fort nedför. Som boende i området är det uppenbart att en olycka kommer ske förr eller senare. Sikten är inte den bästa och avstånd mellan förskola och väg är kort. Med hänsyn till barnens säkerhet bör därför hastighetsbegränsning ses över och införas.
Kanske kan genomfart mellan Byvägen och Rådmansgatan anpassas/begränsas för att minska risken för olyckor?

Inlämnat av
Michael Rickard Grenholm