E-Förslag

Främja vinterstaden Östersund genom utveckling av skidbackarnas utbud.

Status
Under omröstning
Röstning avslutas
2023-10-12
Antal röster
103

Beskrivning
Som ett steg i att främja Östersunds varumärke som aktiv vinterstad föreslår jag att kommunen skapar bättre förutsättningar för aktiva freeski-åkare att träna och utöva deras idrott.

Östersund/Frösön har ett jättefint stadsberg tillgängligt där flertalet friluftsaktiviteter kan utövas. Sedan slutet av 90-talet har freeski som idrottsform vuxit fram och ökat markant. Sedan 2014 ingår freeski med flertalet grenar i OS och Östersund/Frösön Slalomklubb (ÖFS) har sedan ett antal år tillbaka en egen sektion för utövare av idrottsgrenen.

För att kunna träna och utöva freeski krävs att det finns tillgång till bra hopp i olika storlekar och lite olika rails vilket normalt sett finns tillgängligt i Ladängen från mitten av februari. Anledningen till den sena öppningen av hoppen är att det i dagsläget krävs ganska stora mängder snö för att skrapa ihop den hög som hoppet formas utifrån. Snön sprutas normalt sett ihop av snömaskinerna.

Mitt förslag är att kommunen utvecklar skidbackarnas utbud genom att skrapa ihop lite större jordhögar på lämplig plats i bägge slalombackarna så att hopp kan byggas/formas nästan direkt vid backarnas öppnande för säsongen. Detta skulle minska mängden snö som behöver sprutas (och även tidsåtgång för personalen) och få igång hoppsäsongen betydligt tidigare vilket skulle stärka Östersunds varumärke som en aktiv vinterstad.

Inlämnat av
Michael Rickard Grenholm