E-Förslag

Avskaffa LOVen

Status
Förslag som gått vidare
Röstning avslutad
2023-10-02
Antal röster
41

Beskrivning
För ca 6 år sedan infördes LOV, Lagen om valfrihet, i Östersunds kommun. Detta innebar att oavsett adress ska du kunna välja olika utförare av olika tjänster/hemtjänstinsatser. Innan LOV hade utförarna begränsade geografiska områden. Ofta var det inom gång- eller cykelavstånd. Efter införandet blev allas hemtjänstgruppers områden större. De privata utförarna skulle vara beredda att jobba på hela "LOV-området". Man trodde/ville att fler privata skulle etablera sig men det visade sig blir för kostsamt även för de privata med det större geografiska området.

I ett trapphus kan det nu springa flera utförare. Alla hemtjänstgrupper behövde skaffa fler bilar. Jag hade en rehabassistent på Förenade Care som kunde köra 10 mil/dag i stadsmiljö.

Det handlar om våra skattepengar, stadsmiljön och dessutom nuläge med personalbrist. Politikerna borde ha tagit med miljöperspektivet när detta beslutades. När jag pratar med politiker/styrande vet de knappt vad LOVen är. Än mindre vad det innebär.

Alla berörs inte heller av LOV. Ytterområden som Lit och Brunflo berörs ej. Inte heller medborgare på särskilt boende. Alltså har inte alla denna rättighet som Östersund och lagen ändå vill sträva efter.

Ett avskaffande av LOVen skulle minska på biltrafiken drastiskt. Det skulle bli mindre tid i bilar för vår hemtjänstpersonal. Vårdplanering och samarbeten i teamen skulle förbättrats. Sjukhusnätter skulle minska med snabbare vårdplanering.

Det här behöver lyftas igen. De enda som gynnas är några få missnöjesmedborgare.

Inlämnat av
JENNY OLSSON