E-Förslag

Trafiksäkra korsningen Arkivvägen/Kyrkgatan

Status
Förslag som ej gått vidare
Röstning avslutad
2023-06-23
Antal röster
14

Beskrivning
Önskemål att trafiksituationen i korsningen Arkivvägen/Kyrkgatan utreds, och att korsningen därefter uppdateras till en säkrare variant för att hjälpa trafikanter att vara rädda om varandra.

Inlämnat av
Anna Ellinor Wall