E-Förslag

Uppmuntra fler att tillverka egen el genom vind

Status
Förslag som ej gått vidare
Röstning avslutad
2023-04-23
Antal röster
21

Beskrivning
BAKGRUND
Med höga elpriser ser vi över alternativ att minska elanvändning men även att producera egen el. Som fastighetsägare finns idag ett fåtal sätt att producera egen ström. Det vanligaste är idag solpaneler. Tyvärr så är det mörkt den tid på året när mest el behövs. Trots möjlighet att sälja köpa tillbaka el så blir vi ändå beroende av elens tillgång och efterfrågan. På så sätt också höga elpriser när det är som kallast. Miljömässigt är detta illa, då vi i värsta fall måste använda stora oljeeldade elkraftverk så som karlshamnsverket för att värma våra hem. Och dyrt.


ALTERNATIVA ENERGIKÄLLOR FÖR HEM
Förutom solenergi finns vindkraft. Det är ett mycket bra komplement. Ett mindre gårds-vindkraftverk kan ge energi när det är som mörkast och kan på så sätt vara ett bra alternativ att skapa egen ström som fastighetsägare. Det är idag möjligt att sätta upp mindre vindkraftverk <20 m högt <3 m i diameter, vilket endast kräver en bygganmälan. se https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglov-for-anlaggningar/vindkraftverk/


INVESTERING FÖR MILJÖN
De rådande elpriser är en motivator vilket gör att fler blir intresserade av att skapa egen ström, inte bara genom sol men även vindkraft. Det finns små vindsnurror som är enkla att bygga, eller köpa. Dessa är dessutom tystare, då de till skillnad från större vindkraftverk saknar kuggar och växellådor. Dessa har funnits på segelbåtar sedan lång tid tillbaka. Vindsnurrorna innehåller endast magneter och spolar och därmed skapas inget störande burr-ljud från maskineriet. På internetforum finns tusentals entusiaster som köper eller bygger egna vindsnurror för hemmabruk, tusentals människor som delar glädje, kunskap och hjälper klimatet. Priset för ett sådant är endast 4000- 5000 kr, vilket många har råd med.


AVGIFT
För att kunna sätta upp en egen vindsnurra krävs endast bygganmälan hos kommunen. Avgiften för bygganmälan är idag orimligt hög i förhållande till investeringen. Avgiften är idag 9 000 - 24 000 kr. Om en vindsnurra endast kostar några tusen, varför ska kommunens avgift vara så hög? Detta riskerar att stå i vägen för ett miljövänligt alternativ.


FÖRSLAG
Jag tycker att kommunen ska sänka avgiften för gårdskraftverk, för att motivera fler att investera i egen el-produktion. Mitt förslag är att sänka avgiften till 750 kr, då detta blir en kompromiss då kommunens tid också kostar skattemedel. Att sänka avgiften kommer främja klimatet på vår jord.

Bifogade filer
vind.jpg

Inlämnat av
Lars David Redin