E-Förslag

Mountainbike hopp under frösöbron

Status
Förslag som gått vidare
Röstning avslutad
2023-04-20
Antal röster
31

Beskrivning
I Östersund finns det inga lättillgängliga hopp där barn och vuxna kan lära sig att hoppa och utveckla sin cykling. Just nu finns det jordhopp på Vallaskolans äng och i gustavsbergsbacken. De hoppen som finns vid Vallaskolan är gamla och dåligt byggda och de hoppen som finns i gustavsbergsbacken är inte lättillgängliga och skrämmande för nybörjare. Jag vill då att Östersund ska få två nya hoppbanor där nybörjare kan lära sig hoppa och arbeta på sin teknik för att sedan cykla på större hopp i tex gustavsbergsbacken. Det blir en bana för nybörjare som också kan vara roliga för vana cyklister och sedan en bana för vana cyklister där de kan utvecklas och eventuellt lära sig tricks.
Att hoppen skulle ligga under Frösöbron (västra sidan) skulle göra det lättillgäntligt och enkelt att underhålla, eftersom nederbörd och skador under vintertid skulle minska eftersom att hoppen skulle täckas utav bron. Att bygga hoppen under bron skulle också "sluta cirklen" för surfbukten då pumptracken, utomhusgymmet och skateparken ligger runtom och med en ny hoppbana skulle Surfbukten ligga emellan alla de mötesplatserna.

Inlämnat av
JULIUS REPPE SARDELIS