E-Förslag

Bättre samordning mellan skidspårning och vägunderhåll

Status
Förslag som gått vidare
Röstning avslutad
2023-04-21
Antal röster
32

Beskrivning
Bakgrund
I förlängningen av Ryttarvägen genom Remonthagen fortsätter den gamla A4-vägen som en gång- och cykelväg ner mot och över E14. Vägen som ursprungligen byggdes, för att den tunga trafiken från A4 inte i onödan skulle belasta stadens gator, är en rejäl grusväg och 7 - 8 m bred.
Enligt gatutrafiks företrädare är den enligt detaljplan klassad som gång/cykelväg och har samma prioritet som en sådan mitt i stan, vad gäller plogning och även sandning. Vägen är väldigt lite frekventerad vintertid. Enstaka fotgängare med hund och någon som löptränar. Har aldrig sett någon som vintertid cyklar efter vägen, vilket kan bero på att det inte finns något tänkbart slutmål för detta.
Förmodligen har underhållet enbart denna vinter kostat kommunen 10-tusentals kronor, vilket inte står i rimlig proportion till det låga nyttjandet.


Kommunens två stora skidspårområden är ÖSK och Spikbodarna. Ett elbelyst förbindelsespår sammanfogar dessa två områden, där även Remonthagens spår ingår. Spåren passerar på två ställen ovan nämnd A4-väg. I motsats till A4-vägen är detta spår livligt trafikerat av skidåkare, säkert upp mot 50-faldigt. Att passera vägen utan att stanna och ta av sig skidorna innebär stor risk för skador på känsliga/dyra löparskidor. Det är också ett klart irritationsmoment och står i bjärt kontrast till hur kommunen i övrigt erbjuder fantastiska skidspår.
Två bilder visar på skidspårens övergång av vägen och hur gruset sticker upp och förhindrar skidåkning.

Förslag: Kommunen beslutar att denna gång/cykelväg inte vinterunderhålls och markerar detta med lämplig skyltning i Remonthagen

Bifogade filer
IMG_1316.JPGIMG_1338.JPG

Inlämnat av
Sten Ernst Bredberg