E-Förslag

- Gula vänskaps bänkar för samtal om psykisk hälsa.

Status
Förslag som ej gått vidare
Röstning avslutad
2023-02-04
Antal röster
11

Beskrivning
Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst. Under 2020 dog 1441 personer av självmord i Sverige och det är den vanligaste dödsorsaken bland unga personer, 15-24 år. Att prata om hur du mår och lyssna på hur jag mår, är en avgörande start för att motverka att det som inte får hända händer.
Jag föreslår att Östersunds stad ska ordna gula vänskapsbänkar runt om i staden. De gula vänskapsbänkarna är till för alla och uppmuntrar till samtal mellan människor. Syftet med bänkarna är att sätta ljuset på psykisk ohälsa och bryta det stigma som kan finnas. Färgen gul är en symbol för psykisk ohälsa och ett mer öppet samhälle. Bänken är till för alla och uppmuntrar till samtal mellan människor som på olika sätt vill sätta ljuset på psykisk ohälsa.

Övriga Länkar på exempel på kommuner som gått före


Länk till mera information

https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/oro-for-dig-sjalv-eller-nagon-annan/vanskapsbankarna/bakgrund-till-bankarna/

Länk till initiativet på Facebook
https://bit.ly/3Ag0NoS
I

I Helsingborg startade man en kampanj med gula bänkar 2021. Initiativet har inspirerats av Lucas Fiorellas The Friendship Bench i Kanada som lanserades i april 2015.https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/sa-ska-gula-bankar-fa-oss-att-vaga-prata


-

Bifogade filer
Malmö Insiativet.html

Inlämnat av