E-Förslag

Förbättra cykeltrafiken på Rådhusgatan

Status
Under omröstning
Röstning avslutas
2022-12-19
Antal röster
3

Beskrivning
Östersunds Kommun satsar på en fossilfri stad till 2030, och för att de ska kunna ha en möjlighet att nås bör kommunen vara mer proaktiv när det kommer till cykeltrafiksatsningar.

Idag finns det många bra cykelbanor igenom staden, och inte mins på Rådhusgatan som är en stor och bra GC-bana men tyvärr är det avbrott vid Rådhuset. Idag leds man rakt ut i en yta belagd med smågatsten, träd, belysningsstolpar och ojämn markyta framför Rådhuset.

Jag är medveten om att Rådhuset har ett högt kulturskydd och en viktigt plats för Östersunds Kommun men ska verkligen de få gå före att Östersund inte satsar tillräckligt på de klimatmål som satts upp?

Fördelar med att knyta ihop GC-banorna vid Rådhuset:
- Ökad cykel och gång i Östersunds centrum med bättre GC-vägnät
- Ökad tillgänglighet i Östersund Centrum och vid Rådhuset då den kullerstensbeläggningen inte är inte klassas som tillgänglighetsanpassad.
- Ökad luftkvalité ifall fler cyklar.
- En lättare snöröjningsverksamhet på plana GC-banor där inte träd och belysningsstolpar står i vägen.
- Fler människor i rörelse vid Rådhuset och centrum, idag väljer cyklister andra vägar att cykla eftersom denna ytan är som en stoppkloss.

Nackdelar med att knyta ihop GC-banorna vid Rådhuset:
- En knapp försämrad estetisk yta framför Rådhuset.
- En kostnadsdrivande lösning på kort sträcka.

Förslag till lösning:
Starta en trafikutredning hur man kan knyta ihop dessa två stora cykelvägar med en landskapsarkitekt och trafikingenjör. Vill man välja att bevara den estetiska lösningen finns det smågatsten som är släta och till för tillgänglighetsanpassade och cykelbara ytor.

Bifogade filer
Rådhuset förslag.png

Inlämnat av
DAVID OLSSON