E-Förslag

Gör det säkrare att gå och cykla från Härke

Status
Under omröstning
Röstning avslutas
2022-12-17
Antal röster
18

Beskrivning
Vi boende på Härkevägen på Frösön är väldigt oroliga för våra barn, ungdomar och oss vuxna när vi dagligen cyklar eller går till busshållplatsen förbi den farliga 90-graderskurvan med totalt skymd sikt utanför Härkevägen 9.
Vi är många boende i området som vill välja klimatsmart förflyttning på cykel eller till fots, från Härke och till den närmaste busshållplatsen eller vidare mot Vallaskolan och Östersund stad. Men som kurvan på Härkevägen är utformad idag är det bara i en bil man känner sig någorlunda säker när man passerar den.

Vid flertalet tillfällen har det hänt tillbud med bilar som har kommit i för hög fart (endast krypfart är säkert nog, och på gatan är det hastighetsgräns 40km/h) och varit väldigt nära på att krocka med andra bilar eller köra på cyklister eller gångtrafikanter.

Nu har vi tröttnat på att vara oroliga att en allvarlig olycka ska hända här och vill se trafiksäkerhetsthöjande åtgärder!


Som vi ser det finns det två alternativ

1. Antingen etablerar man en ny gång- och cykelväg förbi den farliga platsen, söder m de två tomterna på Härkevägen 9 och 7, utmed Härke Konstcentrum och upp mot busshållplatsen. Förslag på dragning av cykelväg är markerad i vitt på bifogad bild.


2. Det andra alternativet är att man åtgärdar kurvan så att den blir trygg att färdas förbi. Åtgärder som vi föreslår görs förklaras nedan.

I kurvan är vägen smalare än i resten av vägen, så det är väldigt svårt för bilar att hålla avstånd till mötande fordon. Möter man i samma stund gående eller cyklister är en olycka ett faktum.

* Vi vill att vägen i kurvan breddas

Kurvan är en skarp 90-graderskurva, utan skyltar och med dold sikt, på en väg med hastighetsgräns 40km/h.

* Vi vill att kurvan görs mindre skarp, skyltas ordentligt och dras längre bort från angränsande tomt, se föreslagen dragning på bifogad bild.

Det saknas en gatlampa i kurvans nedre del vilket gör platsen extra osäker under den långa mörka perioden av året.

* Vi vill att en gatlampa installeras i kurvan för förbättrad sikt vilket ökar chansen att se gångtrafikanter och cyklister


Vår förhoppning är att med det här medborgarförslaget får kommunen upp ögonen och tar den här kurvan på allvar, innan någon allvarlig olycka sker på platsen pga dess brister.

Bifogade filer
Härke.jpg

Inlämnat av
LENNART BERGER