E-Förslag

Räcke mellan cykelbanan och Birgers äventyrspark

Status
Förslag som gått vidare
Röstning avslutad
2022-12-04
Antal röster
30

Beskrivning
Birgers Äventyrspark i Dalhemsparken/Surfbukten har snabbt fått stor popularitet hos barnfamiljer i Östersund vilket är riktigt roligt. Däremot går gång- och cykelbanan precis intill den nya lekparken utan något räcke eller staket som skiljer dem åt. Dessutom har det behållits en del träd inne i äventyrsparken varpå sikten är begränsad. Som cyklist känns det mycket riskabelt att passera äventyrsparken med familjer som går mitt i cykelbanan och barn som springer tvärs över den. Även om målsmännen generellt sett har god uppsikt över sina barn så är skiten för dålig för att man ska hinna reagera om ett barn skulle få för sig att springa över vägen.

Läser man i Trafikverkets Råd VGU - Vägars och gators utformning, så står det under paragraf 8.5.2.2.3, sidan 100 att: "Säkerhetszon i sidoområde för cykeltrafik är avsedd att ge visst marginalutrymme då cyklist väjer undan i en konfliktsituation eller av misstag avviker från sitt körspår, utan att cyklisten ska behöva skadas."
Jag hävdar i detta fall att denna säkerhetszon är för liten eller saknas helt. Särskilt då siktlinjerna är så dåliga som de är. Att säkerheten är så dålig när denna gång- och cykelbana dessutom är en del av kommunens huvudstråk är mycket beklagligt.

På grund av detta föreslår jag att det sätts upp ett räcke mellan Birgers äventyrspark och den intilliggande gång- och cykelbanan för att öka trafiksäkerheten för samtliga medborgare.

Inlämnat av
ERIK WETTERBRANDT