E-Förslag

Gör om Fröjavägen till en boendegata

Status
Förslag som gått vidare
Röstning avslutad
2022-10-23
Antal röster
28

Beskrivning
Vi som bor på nedre delen av Fröjavägen upplever att det är väldigt mycket genomfartstrafik som är störande. Vi skulle önska att Fröjavägen görs om till en gata som är mer anpassat för oss boende. Det är mycket trafik till Lövsta Idrottsplats som använder Fröjavägen, men det är även många andra som använder vår gata för genomfart.
Så för att styra om den trafik som skall till övre delen av Fröjavägen så föreslår jag att Fröjavägen spärras av i höjd med Mällbyvägen. Fröjavägen mellan Vandrarvägen och Mällbyvägen blir då endast en gata avsedd för de villor som finns där.
På så sätt styrs trafiken om via Vallaleden - Lövstavägen istället, och Fröjavägen blir en mer lugn och trivsam gata för oss boende.
Om det krävs att bussen skall kunna köra på Fröjavägen föreslår jag alternativt att ett hinder för personbilar anordnas, men där bussen kan passera.

Inlämnat av
Mats Jakobsson