E-Förslag

Minska biltrafiken i staden

Status
Förslag som ej gått vidare
Röstning avslutad
2022-10-16
Antal röster
11

Beskrivning
Många pendlare har idag inga möjligheter att ersätta bilen med kollektiva transportmedel. För att minska biltrafiken i själva staden bör man bygga stora infartsparkeringar för trafiken från E14, riksväg 87 och E45. Minst två bör byggas, varav en öster om E14 vid A4 gamla skjutbanor, samt en kanske inom I 5 gamla övningsfält eller Lugnviksområdet.
Från dessa infartsparkeringar, som självfallet skall vara gratis, skall det finnas tät busstrafik på aktuella tider in till och från stadens centrum. Man skall kunna köpa ett särskilt månadskort för dessa busslinjer till ett attraktivt pris.
Mitt förslag är att kommunen snarast utreder denna möjlighet.

Inlämnat av
Sten Ernst Bredberg