E-Förslag

Ändring av ägardirektiv med anledning av elkrisen

Status
Under omröstning
Röstning avslutas
2022-10-17
Antal röster
26

Beskrivning
Vi står inför en "krigsvinter", som statsministern beskriver situationen med skenande elpriser pga Putins gaskrig mot Europa. Östersunds kommun, tillsammans med Krokoms och Åre kommun, har en unik möjlighet att lätta på den ekonomiska bördan för invånarna. Genom kommunens 98-procentiga ägande i Jämtkraft AB, och den lokalprisrabatt som jämtkrafts kunder i Östersunds, Krokoms och Åre kommuner får, skulle en snabbt beslutad ändring av ägardirektiv till Jämtkraft AB, via moderbolaget Östersunds Rådhus AB, om utökad rabatt under vinterperioden för invånarna/abonnenterna bidra till lättnad i en svår situation. Denna utökade rabatt bör gälla så länge som dessa extrema elpriser berör invånarna. Åtminstone till och med maj månad. En utökad rabatt bör också gälla retroaktivt från september månad.

Jag föreslår följande:

1. Östersunds kommun fattar beslut om ändring av ägardirektiv till Östersunds Rådhus AB om utökad lokalprisrabatt för Jämtkraft ABs kunder i Östersunds, Krokoms och Åre kommuner.

2. Ändringen i ägardirektivet skall innehålla att utökad lokalprisrabatt ska gälla från och med september månad 2022 till och med minst maj månad 2023.

3. Om elpriserna består på en hög nivå ska utökad lokalprisrabatt även gälla 2023-2024.

4. Ovanstående sker lämpligast genom beslut på extra bolagsstämma.

Inlämnat av
JÖRGEN BLOM