E-Förslag

Flytta snötippen

Status
Förslag som gått vidare
Röstning avslutad
2022-08-05
Antal röster
55

Beskrivning
Lillsjön och dess närområde är nu ett naturreservat. Väldigt många människor rör sig i området bl. a. för motion, bad, naturupplevelser, fiske mm.
Snötippen borde flyttas från området till nästa vinter 2023. Lakvatten och snösmältning går idag rätt ut i Lillsjöns vatten. Det handlar om 100.000 tals lite förorenat vatten från våra gator. Jag tycker det är en katastrof att utsläppen får fortgå. Vattnet i Lillsjön är redan förorenat av gifter. Det är idag förbjudet att tvätta bilar på våra gårdar, men samma skit rinner ut i Lillsjön.
Hur kan man låta att smältvattnet rinna ut i ett naturreservat?

Lars Erik Jonsson

Inlämnat av
Lars Erik Jonsson