E-Förslag

Gör om en av Odenvallens tennisbanor till uterink sommartid!

Status
Förslag som gått vidare
Röstning avslutad
2022-07-18
Antal röster
27

Beskrivning
Gör om en av tennisbanorna på Odenvallen till uterink så att den kan användas för hockey och bandy mm. även under sommaren.

Efter att isen på Odenvallen tinat bort och innan tennisnäten sätts upp används Odenvallen av många, för allt från hockey och bandy till inlines och cykelträning. Men i och med att tennisnäten sedan sätts upp så minskar möjligheterna för dessa aktiviteter avsevärt.
Vi föreslår därför att en av tennisbanorna görs om till uterink så att den kan användas av alla de som vill träna något på en inhägnad asfalterad yta med sarg, utan att det stör tennisspelare på de andra banorna.

Det enda som i dagsläget saknas för att kunna göra detta är en kortsida sarg och nät ovanför denna. Mål finns på planen vintertid och borde kunna användas även under sommaren.

Inlämnat av
Helena Ulla Kristina Omberg