E-Förslag

Sänkt hastighet på Blomängen i Östersund

Status
Förslag som ej gått vidare
Röstning avslutad
2022-06-17
Antal röster
2

Beskrivning
Jag önskar att hastigheten sänks från 40 km/tim till minst < 30 km/tim på Hyggesvägen och Nyängsvägen samt på samtliga sidogator inom området inkluderade. Ex. Yxstigen, Hackstigen, Spadstigen m.fl. Vi har många barn i området.

Inlämnat av
ANNELI BURVALL DUVSETH