E-Förslag

Bark runt eldstad samt fler bänkar vid vindskydd ÖSK

Status
Förslag som ej gått vidare
Röstning avslutad
2022-06-18
Antal röster
11

Beskrivning
Föreslår bark på den leriga marken runt eldstaden vid vindskyddet på ÖSK, ovanför Friggaskolan. Föreslår även ytterligare två fasta bänkar. Det är en välanvänd plats men svårt (mycket tvätt) med små barn, och tråkigt att lägga ut sittunderlag, då det ofta är mycket lerigt - lera blandat med aska.
Skulle bli väldigt fint med bark och bänkar!

Inlämnat av
NINA ÖST