E-Förslag

Barn & ungdomars hälsa, rörelse och välmående

Status
Förslag som ej gått vidare
Röstning avslutad
2022-07-21
Antal röster
6

Beskrivning
I World Health Organizations senaste rapport kan man bla läsa att övervikt och fetma eskalerar och har nått dödliga nivåer.
Enligt WHO orsakar sjukdomen 200 000 cancerfall och 1,2 miljoner dödsfall varje år.
Vi rör oss allt mindre, lägger mer tid på stillasittande aktiviteter (skärmar mm) och äter sämre mat.

Vår framtid ligger ju i de våra barn & ungdomar.
För att ta ansvar och skapa bra förutsättningar för de så är mitt förslag att Östersunds kommun jobbar ännu mer med dessa frågor.
Barn och unga rör sig allt mindre och sitter mer stilla, för att bryta den här trenden och jobba aktivt så skulle det kännas bra om kommunen anslöt sig till Generation Pep (https://www.pepskola.se/?_ga=2.109150535.316759320.1651820882-649633755.1651820882).

En av anledningarna till ovan problem är att vår skärmtid ökar, för att möta detta så är mitt förslag att kommunen tar ansvar och utbildar inom ämnet.
Ett första steg är att köpa in boken skärmhjärnan junior (Anders Hansen).
Nu finns möjligheten att köpa boken för endast en fraktkostnad.

/Anders Elgenäs

Inlämnat av
ANDERS ELGNÄS